LVI-, sähkö- ja automaatioala tarvitsee entistä monipuolisempia ammattiosaajia

Helsingin seudun kauppakamarin työelämän ammatillisen osaamisen selvitykseen vastanneista LVI-, sähkö- ja automaatioalan yrityksistä puolet arvioi työpaikkojen määrän kasvavan seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kaksi kolmasosaa yrityksistä arvioi valmistuvien nuorten ammattitaidon vastaavan työelämän tarpeisiin huonosti. Nuorten ammattitaidon puutteina nähtiin vähäisen työkokemus, kädentaitojen puute sekä asenne ja motivaatio työntekoon. Oppilaitosten käsitykset koulutuksen työelämävastaavuudesta olivat selvästi myönteisempiä. – Nykyisin asentajilta vaaditaan yhä laajempaa teknistä osaamista, oivaltavia ongelmanratkaisutaitoja ja asiakkaiden tarpeiden parempaa ymmärtämistä. Lisäksi työkohteisiin on muun rakennusalan tavoin vaikea löytää käytännön osaavia työporukoiden vetäjiä, projektipäälliköitä ja vastaavia mestareita, Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen sanoo. – Opettajien työelämäjaksojen lisääminen olisi yksi tehokas keino lisätä yritysten ja oppilaitosten vuorovaikutusta ja parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta, Lahtinen toteaa. Neljäsosa yrityksistä arvioi toimialalla olevan tulevaisuudessa suuria rekrytointivaikeuksia. Tällä hetkellä vaikeimmin täytettäviä tehtäviä ovat LVI-alalla putkiasentajan, LVI-asentajan, insinöörin ja LVI-mestarin paikat. Sähkö- ja automaatioalalla suurin kysyntä on sähkö-, kaukolämpö-, automaatio- ja kylmäasentajista. Ala teknistyy, laaja-alaistuu ja monimutkaistuu muun muassa energiatehokkuus- ja ympäristövaatimusten takia. Työelämässä on lisääntyvää tarvetta kylmäasennukseen, rakennusautomaatioon, korjausrakentamiseen ja uusin teknologoihin liittyvälle koulutukselle. – Alalla toimivien yritysten kilpailukykyä kehitetään tehokkaimmin tarjoamalla henkilöstölle joustavia mahdollisuuksia suorittaa tutkinnon osia ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Koulutuksen vaikuttavuutta lisäisi esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen rahoituksen kehittäminen osatutkintoja suosivaksi, Lahtinen kertoo. Selvitykseen vastasi noin sata Helsingin seudun yritysten johtotehtävissä toimivaa henkilöä ja alueen oppilaitosten koulutusvastaavaa. Marraskuussa tehty selvitys on osa Helsingin seudun kauppakamarin ja pääkaupunkiseudun ammatillisten koulutuksen järjestäjien yhteistyötä. Tutkimuksen toteutti Kaupunkitutkimus TA Oy.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa

Liitteet & linkit