Maahanmuuttavan työvoiman vastaanottovalmiudet saatava kuntoon pääkaupunkiseudulla

Osaavan työvoiman tarjonta on muodostunut kaikkein suurimmaksi elinkeinoelämän pullonkaulaksi Helsingin metropolialueella. Maan sisäinen muuttoliike tuo vain vähän apua työvoimatilanteeseen, joten ulkomaisen työvoiman saanti nousee alueella avainasemaan. Pääkaupunkiseudun kuntien tulisikin nyt panostaa maahanmuuttavan työvoiman vastaanottovalmiuksien parantamiseen, sanoi Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtaja Arto Hiltunen kauppakamarin syyskokouksessa keskiviikkona.

Erityisen selvästi työvoimapula näkyy palvelualoilla, rakennustoiminnassa ja metalliteollisuudessa, mutta tilanne on vaikeutumassa myös muilla aloilla. Ulkomaisen työvoiman saannin kasvattaminen edellyttää monia toimenpiteitä niin valtiovallalta, seudun kunnilta kuin yrityksiltä itseltäänkin.

"Pääkaupunkiseudun kuntien pitää rakentaa yksi yhteinen järjestelmä vastaanottovalmiuksien parantamiseen. Palveluita ja niiden markkinointia ulkomaalaisille on kehitettävä, jotta tänne muuttavat voisivat mahdollisimman helposti selvittää oleskelulupa-, vero-, asunto-, koulutus-, terveydenhoito- ja päivähoitotilanteensa mahdollisimman vähin viranomaiskontaktein ainakin englannin ja venäjän kielillä", esittää Hiltunen.

"Erityinen haaste on myös saada Suomessa kouluttautuneet ja yhteiskuntaan jo tutustuneet ulkomaalaiset opiskelijat jäämään suomalaiseen työelämään. Tämä edellyttää muun muassa oleskelulupakäytännön yksinkertaistamista", toteaa Hiltunen.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.