Majoitus- ja ravitsemisalalle tarvitaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneita

Helsingin seudun yrityksistä kolme neljäsosaa arvioi, että majoitus- ja ravitsemisalalla on vaikeuksia rekrytoida sopivaa työvoimaa seuraavan neljän vuoden aikana. Kolmannes työnantajista arvioi työpaikkojen määrän kasvavan seuraavan neljän vuoden kuluessa.

– Majoitus- ja ravitsemisalalla on jatkuva pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Hankalammin täytettäviä paikkoja ovat kokkien, tarjoilijoiden, keittiö-, ravintola- ja vuoropäälliköiden tehtävät. Rekrytoinnin esteitä ovat hakijoiden vähäinen työkokemus, koulutus ja alan hankalat työajat, Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen toteaa.

Yritykset haluavat jatkossa rekrytoida yhä enemmän ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneita. Alan toimenkuvat näyttävän laajenevan: kysyntää on moniosaajille, jotka selviävät sekä keittiö- että saliympäristössä. Lähes puolet vastaajista arvioi maahanmuuttajataustaisen työvoiman ja aikuiskoulutuksen merkityksen kasvavan.

– Yritykset ja oppilaitokset arvioivat oppilaitoksista valmistuvien nuorten ammattitaidon vastaavan vain tyydyttävästi työelämän vaatimuksiin. Alueen koulutustarjonnan katsottiin myös olevan riittämätöntä. Vastaajien mielestä majoitus- ja ravitsemisalan imagoa parantamalla voidaan saada opiskelijoita, jotka jäävät nykyistä pysyvämmin alalle, Lahtinen sanoo.

Oppilaitosyhteistyötä yritykset tehostaisivat lisäämällä nuorten työharjoittelua, kannustamalla opettajia ja opinto-ohjaajia yritystutustumisjaksoille sekä lisäämällä yritysvierailuja.

Vastaajina kyselyssä olivat Helsingin seudun 100 yritysten ylemmissä johtotehtävissä toimivat henkilöt ja pk-seudun oppilaitosten koulutusalavastaavat. Selvitys tehtiin internet-kyselynä tammi-helmikuussa. Selvitys on osa Helsingin seudun kauppakamarin ja ammatillisten koulutuksen järjestäjien pysyvää Ennakointikamari-yhteistyötä. Tutkimuksen toteutti Kaupunkitutkimus TA Oy.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa

Liitteet & linkit