Matkailuala tarvitsee Uudellamaalla lisää ammattitaitoista henkilökuntaa

Uudellamaalla matkailualalla toimivat yritykset näkevät tulevaisuuden valoisana. Mutta myös haasteita on runsaasti: heikko taloudellinen tilanne, luonnon kuormittuminen, myyntikanavien sirpaloituminen ja ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen.

Tulokset selviävät Helsingin seudun kauppakamarin ja Ennakointikamarin tutkimuksesta. Siinä selvitettiin, miten matkailuala näyttäytyy tulevaisuudessa ja miten alan yritykset määrittävät tulevaisuuden osaamistarpeensa. T-Median toteuttamaan tutkimukseen vastasi 110 matkailualalla työskentelevää.

-Myönteinen viesti on, että matkailualan uskotaan kasvavan seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä merkitsee sitä, että alalle on tarvetta kouluttaa ja rekrytoida uusia osaajia, kertoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Mari Korpiola.

Henkilökohtaista palvelua ja asiantuntijuutta vaaditaan edelleen

Koska rakennemuutos ravistelee myös matkailualaa, yrityksiltä edellytetään nopeutta ja joustavuutta. Esimerkiksi siirtyminen kysyntälähtöiseen hinnoitteluun edellyttää uudenlaisia taitoja hinnoittelun ja kysynnän hallinnassa.

Vaikka yhä useampi asiakas varaa matkansa internetissä, asiakaspalvelutaitoja tarvitaan tulevaisuudessakin.

-Tutkimuksemme mukaan asiantuntijuutta ja henkilöstökohtaista palvelua tarvitaan edelleen. Kohdallaan oleva asenne sekä taidot asiakaspalvelussa ja tietotekniikassa ovat avainasemassa. Asiakaspalvelutaidot korostuvat myös sosiaalisessa mediassa, Korpiola tulkitsee.

Lisäksi vaaditaan tuotteistamisen ja räätälöityjen palveluiden innovointia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti sekä taitoa vetää projekteja. Myös kielitaitoa kaivataan; englannin lisäksi venäjää, viroa ja ruotsia.

Matkailualan yritykset ja oppilaitokset toimivat hyvässä yhteistyössä

Ennakointikamarin tutkimuksessa kysyttiin myös, ovatko yritykset tyytyväisiä yhteistyöhön Helsingin seudulla toimivien matkailualan oppilaitosten kanssa.

-Tuloksena on, että yhteistyöhön ollaan varsin tyytyväisiä, ja nuorten ammattitaito vastaa yritysten tarpeisiin melko hyvin, projektipäällikkö Mari Korpiola kertoo.

Tutkimus kertoo hyvin selvästi, että yritysten kannattaa tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Alalle opiskelevat ovat motivoituneita, heidän opinnäytetöistään on syntynyt uusia ideoita ja työharjoittelu on toimiva tutustumiskanava rekrytointeja varten.

Matkailualan selvitys kokonaisuudessaan: Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Mari Korpiola, Ennakointikamari, Helsingin seudun kauppakamari

p. 045 77347554, mari.korpiola@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.