Merenkulun väylämaksujen korotusehdotus väärää talouspolitiikkaa

”Elinkeinoelämän on vaikea ymmärtää liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltua ehdotusta väylämaksujen korottamisesta 12 prosentilla. Tässä taloudellisessa tilanteessa suunnan odottaisi olevan päinvastainen”, sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista.

Ministeriön perustelujen mukaan väylämaksujen tuotot olivat vuonna 2010 noin 14 milj. euroa pienemmät kuin kulut. Yhtenä syynä pidetään mm. taloudellisesta taantumasta johtuvaa aluskäyntien määrän vähentymistä.

”On väärää talouspolitiikkaa tarkastella Suomen elinkeinoelämälle tärkeitä merikuljetuksia suppeasti pelkästään väylämaksuina. Asiassa on otettava laajempi tarkastelukulma. On myös vakavasti harkittava, voitaisiinko menoja pienentää esimerkiksi satamien lukumäärää vähentämällä”, toteaa Nyrhilä.

Ulkomaankaupalla on iso merkitys Suomelle. Tämä korostuu sekä talouden ylä- että alamäissä. Viennin osuus Suomen Bkt:stä on lähes 40 prosenttia.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä,
Helsingin seudun kauppakamari
puh. 09 228 601 tai 050 66774

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.