Myyjistä pulaa teknisen kaupan yrityksissä

Teknisen kaupan yrityksissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa pidetään alan työmarkkinoiden suurimpina huolina osaavan työvoiman saatavuutta, työpaikkojen siirtymistä ulkomaille, pienten yritysten määrän vähenemistä sekä sähköisen kaupankäynnin vaikutuksia. Tämä käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin selvityksestä.

Yrityksistä noin puolet arvioi alan työpaikkojen määrän lisääntyvän seuraavan neljän vuoden kuluessa ja viidesosa puolestaan arvioi työpaikkojen vähenevän. Kaksi kolmasosaa yrityksistä arvioi maahanmuuttajataustaisen työvoiman merkityksen pysyvän nykyisellä tasollaan. – Rekrytoijat käyttävät eniten aikaa osaavien myyjien etsimiseen. Suurimpia vaikeuksia on täyttää ammattinimikkeitä erikoismyyntityössä, myynnissä, tuotepäällikkötoimissa sekä huolto-, asennus- ja koneistustehtävissä. Osin tilanne johtuu koulutuskapeikoista erityisesti erikoiskaupassa, mutta myös myynti- ja markkinointityön yleisessä arvostuksessa on paljon parannettavaa, Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen sanoo. Sekä yritykset että oppilaitokset näkevät ammatillisen peruskoulutuksen tehtävissä korostuvan ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen seuraavan neljän vuoden aikana. Yritykset painottavat huomattavasti enemmän asiakkaan tarpeiden tunnistamistaitoja ja työntekijän aloitekykyä. Oppilaitokset pitävät yrityksiä selvästi keskeisimpinä tulevaisuuden osaamisalueena ympäristöasioita ja kestävää kehitystä ja kaupan järjestelmien hallintaa. – Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen sekä markkinointi- ja myyntiosaamisen yhdistäminen tekniseen perusosaamiseen ovat peräänkuulutettuja osaamisalueita teknisessä kaupassa. Liikaa ei voi korostaa vuorovaikutustaitoja, joiden avulla pysytään selvillä asiakkaan tarpeista ja oman yrityksen tuotteista ja palveluista, Lahtinen toteaa. Selvitykseen vastasi noin 60 Helsingin seudun kauppakamarin sekä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen yritysten johtotehtävissä toimivaa henkilöä ja alueen oppilaitosten koulutusalavastaavat. Huhtikuussa tehty selvitys on osa Helsingin seudun kauppakamarin ja ammatillisten koulutuksen järjestäjien Ennakointikamari-yhteistyötä. Tutkimuksen toteutti Kaupunkitutkimus TA Oy.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit