Pääkaupunkiseudun asuntoasioihin vauhtia

Helsingin seudun elinkeinoelämän kehitys on eläkkeelle siirtyvien ikäluokkien kasvaessa entistäkin riippuvaisempaa muualta Suomesta ja ulkomailta tulevasta työvoimasta. Riittävä asuntojen tarjonta ja asuntomarkkinoiden joustava toiminta ovat välttämätön edellytys työvoiman tarjonnan ja tuotannon kasvulle, sanoi Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtaja Arto Hiltunen kauppakamarin kevätkokouksessa keskiviikkona.

”Erityisesti palvelualojen kehityksen kannalta asumisen hinta on tärkeä kilpailutekijä. Mikäli asumisen hinta nousee palvelualojen palkanmaksukykyyn nähden liian korkeaksi, heikkenee yritysten kilpailukyky. Se puolestaan johtaa palvelutarjonnan ongelmiin. Nykyiselläänkin vuokra-asuminen on pääkaupunkiseudulla puolet kalliimpaa kuin muualla maassa”. ”Pääkaupunkiseudun asuntopolitiikan haasteena onkin tuottaa nykyaikaisia, viihtyisiä asuntoja kohtuullisen työmatkan päähän, sellaiseen hintatasoon, että eri alojen suoritustason henkilöstö voi niissä asua kohtuullisella taloudellisella rasitteella”, toteaa Hiltunen. ”Helsingin seudun asuntotuotannon vuosivauhti on tällä vuosikymmenellä ollut noin 10 000 asuntoa. Viranomaisarvioiden mukaan tuotanto jatkuu lähivuosina samalla tasolla. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tuotanto täytyisi kuitenkin nostaa keskimäärin 12 000 asuntoon vuodessa”, vaatii Hiltunen. ”Helsingin seudulla tarvitaan nyt rohkeita näkemyksiä ja päättäväisiä toimia asuntotarjonnan kohentamiseksi. Aluekokonaisuuksien rakentaminen on välttämätön edellytys seudun asuntotuotannon edistämiseksi. Esimerkiksi Jätkäsaari, Suurpelto ja Marja-Vantaa voitaisiin toteuttaa tehokkaasti yhtenäisinä alueina. Myös Sipoo tulisi saada yhteisen asuntopolitiikan piiriin”.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.