Palveluseteli – mahdollisuus hoitojonojen nopeaan purkamiseen

Kuntien palvelurakenteen uudistaminen tarvitsee uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Helsingin seudun kauppakamari katsoo, että kuntien vapautta valita palvelujen tuotantotavat on lisättävä. Samalla on lisättävä kuntalaisen mahdollisuutta vaikuttaa palveluntuottajan valintaan. Palvelusetelin laajamittainen käyttäminen palvelujen järjestämisessä on tehtävä Suomessakin nopeasti mahdolliseksi.

”Palveluseteliä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2004 alusta. Lainsäädännöllä palvelusetelin käyttö rajattiin kuitenkin lähinnä sosiaalihuollon kotipalvelujen piiriin. Helsingin seudun kauppakamarin mielestä palvelusetelin käyttöä rajoittava lainsäädäntö on syytä purkaa pikaisesti”, sanoo kauppakamarin johtava lakimies Marko Silen. Palveluseteli on yhteiskunnan rahoittama maksusitoumus määrättyjen palvelujen hankkimiseksi. Palvelusetelillä esimerkiksi kunta sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka. Helsingin seudun kauppakamarin ”Julkiset hankintamarkkinat toimimaan” -projekti on valmistellut työryhmätyönä palveluseteliehdotuksen, jolla palveluseteli voitaisiin ottaa vapaasti kuntakentän käyttöön. Kauppakamarin projektin tavoitteena on tuoda julkisuuteen uusia tapoja tuottaa hyvinvointipalveluja. Palveluseteliehdotuksen tavoitteena on: • lisätä palvelujen järjestämisvaihtoehtoja kunnille • parantaa palvelujen saatavuutta kuntalaisille • parantaa asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia • lisätä ja kehittää yrittäjyyttä Kauppakamarin palvelusetelimallin pääkohdat ovat seuraavat: • Kunta hyväksyy palveluntuottajat. Tuottajan on oltava ennakkoperintärekisterissä. • Asiakas hakee palvelua kunnastaan, kunta arvioi palvelutarpeen ja tekee päätöksen sekä laatii yhdessä asiakkaan kanssa palvelu- tai hoitosuunnitelman. • Asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymistä tuottajista ja maksaa tuottajalle palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen. Palvelun tuottaja laskuttaa setelin arvon kunnalta. • Asiakas voi kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin asiakas ohjataan muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. • Laadun valvonta ja rekisterit vastaavat sitä tasoa jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.