Piilevä arvonlisävero vääristää kilpailua sosiaali- ja terveysalalla

Elinkeinoelämän järjestöjen mielestä piilevä arvonlisävero haittaa yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja nostaa palvelujen hintaa. Arvonlisävero-ongelma voitaisiin poistaa järjestöjen teettämällä mallilla, jossa yksityisille palveluntuottajille ehdotetaan samantyyppistä arvonlisäveron palautusjärjestelmää, joka on jo kuntien käytössä.

Helsingin seudun kauppakamarin, Lääkäripalveluyritysten yhdistyksen, Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton sekä Terveyspalvelualan Liiton mielestä yksityisesti tuotetut palvelut tulisi saada kilpailullisesti samalle viivalle julkisesti tuotettujen terveys- ja sosiaalipalvelujen kanssa. Nyt piilevä arvonlisävero tuo 5-15 prosentin kilpailuhaitan ja vähentää niin kuntien kuin kuluttajienkin mahdollisuuksia ja halukkuutta käyttää ostopalveluja.

”Alv-ongelma on kärjistymässä erityisesti niillä sosiaali- ja terveyspalvelujen alueilla, joissa kuntien liikelaitokset kilpailevat yksityisen toiminnan kanssa alv-edun turvin. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi laboratorio-, kuntoutus- ja työterveyshuollon palvelut. Ehdottamamme palautusmenettely helpottaisi tilannetta”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtava lakimies Marko Silen.

Järjestöjen ja yritysten maksama piilevä arvonlisävero estää ja heikentää yrityksiä kehittämästä omia toiminta -ja palveluprosesseja hyvän laadun ja hintakilpailukyvyn vaatimalla tavalla.

”Palautusmenettelyn käyttöönotolla yritysten ja järjestöjen tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden hinnat laskisivat ja ostopalvelut sekä kunnan oma tuotanto saisivat arvonlisäveron osalta nykyistä yhdenvertaisemmat kilpailuolosuhteet”, toteaa Lääkäripalveluyritysten yhdistyksen toiminnanjohtaja Sami Lukkarinen.

Sosiaali- ja terveyspalvelualan markkinoiden kehittäminen on aloitettava välittömästi. Alan tuottavuutta on nostettava uusilla innovaatioilla ja julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen yhteistyöllä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.