Pisara-rata on valtakunnallinen hanke - maakunnat mukaan hanketta ajamaan

Helsingin alle tuleva Pisara-rata mahdollistaisi Helsinkiin päättyvän kaukojunaliikenteen kehittämisen ja parantaisi junaliikenteen toimintavarmuutta. Nykyään Helsingin päärautatieasemalla junat joutuvat odottamaan sisäänpääsyä, mikä heijastuu koko maan raideverkon täsmällisyyteen.

"Junaliikenteen lisääminen ja sen täsmällisyys eivät ole poppakonsteja. Jos Pisara-radan toteuttamisesta ei tehdä päätöstä, on turha puhua liikenteen lisäämisestä sen paremmin kotimaassa kuin Venäjällekään", sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista.

Pisara mahdollistaisi junien läpiajon Helsingin keskustan ali, mikä lisäisi merkittävästi junaliikenteen kapasiteettia ja toimintavarmuutta. Pisara-radalle siirtyisi Espoon, Keravan ja Kehäradan kaupunkirataliikenne ja kaukoliikenne käyttäisi päärautatieasemaa.

"Kysymys ei ole aluepolitiikasta, koska Helsingin alle tuleva rata hyödyttää myös muuta Suomea. Pisara-rata on valtakunnallisen rataverkon ykköshanke", toteaa Nyrhilä.

Liikenneyhteyksien merkitys on suuri yritysten tehdessä sijaintipaikkapäätöksiään. Pisara-hankkeen kustannusarvio on 400-600 miljoonaa euroa. Jatkosuunnittelu ja rakentaminen vievät yhteensä noin 10 vuotta.

"On tärkeää, että maakunnissa tiedostetaan Pisaran toteutumisen merkitys myös oman maakunnan kehittymiselle. On kansantaloudellista tuhlausta panostaa paikallisiin hankkeisiin, jos kokonaisuuden toimivuus jää kiinni Pisara-radan puuttumisesta. Nyt on suunnattava kaikki vaikuttamisen voimavarat rataverkon tämän hetken valtakunnalliseen ykköshankkeeseen", korostaa Nyrhilä.

Lisätiedot:

Helsingin seudun kauppakamari
varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä, p. 050 66 774

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa