Porvoon ja Luumäen kautta linjattu vaihtoehto paras Pietarin nopealle rautatieyhteydelle

Helsingin seudun kauppakamari pitää Helsingin ja Pietarin välisen rautatieyhteyden parhaana kehittämisvaihtoehtona Porvoon, Kotkan ja Luumäen kautta kulkevaa linjausta. Nopean Pietari-yhteyden lisäksi Luumäki-vaihtoehto luo eniten uutta kehittämispotentiaalia. Se kytkee Porvoo-Loviisan seudun paremmin pääkaupunkiseutuun sekä tukee seudun kasvua.

"Luumäen kautta kulkeva linjaus parantaa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuljetusyhteyksiä Karjalanradan suuntaan ja Venäjälle. Yhteys parantaa erityisesti Venäjän transitoliikenteen toimintaedellytyksiä, mikä mahdollistaa kuljetusten siirtymisen yhä enemmän ympäristöystävällisempään raideliikenteeseen. Luumäki-linjauksessa on potentiaalia myös uusien asemapaikkojen synnyttämiseen nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen", sanoo Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön puheenjohtaja Arto Piela.

"Helsingin talousalueen kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen edellyttää raideliikenteen voimakasta kehittämistä tulevaisuudessa. Pääkaupunkiseudulta puuttuu vielä raideliikenneyhteys itään. Sen tarve lisääntyy merkittävästi, kun seudun kasvu suuntautuu tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin myös itäiselle Uudellemaalle".

Helsingin metropolialueen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että itäinen Uusimaa voi tulevaisuudessa kehittyä aiempaa voimakkaammin pääkaupunkiseudun naapurina.

"Sitä edesauttaisi olennaisesti mahdollisuus lähijunaliikenteen kehittämiseen. Näin ollen itäradan linjausta ja pääradan kaukojunaliikenteen lentoasemayhteyttä ei tule tarpeettomasti kytkeä toisiinsa. Lentoasemayhteyttä tulee selvittää omana kokonaisuutenaan erikseen", painottaa Piela.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit