Runkotieverkon laajentamisella ei lisättäisi Suomen kilpailukykyä - päinvastoin

- Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän ehdotukset runkotieverkon laajentamiseksi lähes 800 km:llä eivät lisäisi Suomen kilpailukykyä. Aiempi ehdotus 2270 km:n runkotieverkoksi on riittävä. Runkoverkon on oltava sellainen, että sen avulla voidaan tehokkaasti tukea Suomen kilpailukykyä. Paikallisia tarpeita ei ole syytä sotkea valtakunnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin, sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin kauppakamarista.

Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin kauppakamari GSM 050 66774 Runkotieverkon laajentamisella ei lisättäisi Suomen kilpailukykyä - päinvastoin - Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän ehdotukset runkotieverkon laajentamiseksi lähes 800 km:llä eivät lisäisi Suomen kilpailukykyä. Aiempi ehdotus 2270 km:n runkotieverkoksi on riittävä. Runkoverkon on oltava sellainen, että sen avulla voidaan tehokkaasti tukea Suomen kilpailukykyä. Paikallisia tarpeita ei ole syytä sotkea valtakunnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin, sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin kauppakamarista. - Helsingin kauppakamari pitää tärkeänä, että runkoverkkotiet otetaan omaksi ryhmäkseen päätettäessä liikenneinfrastruktuurin rahoituksesta. Erityisen suuri painoarvo pitää antaa E18-tielle sen rakentamiseksi moottoritieksi aina Vaalimaalle saakka. Myös Kehä III:n ja Kehä I:n parantamiset ovat koko Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeitä kohteita, huomauttaa Nyrhilä. - Ei ole mielekästä listata esimerkiksi Kehä III:n kanssa samaan runkotieverkkoon sellaisia teitä, joissa vuorokautinen liikenne jää alle 3000 ajoneuvon. Kehä III:n vuorokautinen ajoneuvomäärä on yli 60 000 ajoneuvoa, toteaa Nyrhilä. - Koko Suomen kilpailukyvystä huolehditaan parhaiten panostamalla Helsingin seudun infraan. Vaikutukset heijastuvat tältä alueelta aivan toisella lailla kuin panostusvaikutukset muualla maassa. Helsingin seudun merkitys näkyy mm. siinä, että täällä tuotetaan kolmannes maamme bruttokansantuotteesta ja täällä on lähes kolmannes Suomen työpaikoista, korostaa Nyrhilä. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa raportissaan, että 2270 km:n runkotieverkkoa laajennetaan lähes 800 km:llä siten, että sen kokonaismäärä olisi 3060 km. Lisäykset koskisivat välejä Turku-Pori, Turku-Toijala, Tampere-Jyväskylä, Turun kehä, Jalasjärvi-Laihia, Seinäjoki-Kokkola, Kuopio-Iisalmi ja Kouvola-Hämeenlinna. Alkuperäinen ehdotus koskee mm. tieyhteyksiä Helsingistä Turkuun, Haminaan, Vaasaan, Kouvolan kautta Joensuuhun sekä Lahden kautta Kuopioon ja Rovaniemelle.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa