Ruuhkamaksuja ei tarvita Helsingin seudulla

Helsingin seudun kauppakamari ei halua uusia alueellisia maksuja ja veroja metropolialueelle. Tämä käy ilmi kauppakamarin liikenne- ja viestintäministeriölle antamasta lausunnosta.

"Ruuhkamaksu olisi käytännössä alueellinen vero, jonka tuotosta huomattava osa hupenisi keräyskustannuksiin. Varoittavia esimerkkejä keräysjärjestelmien tehottomuudesta löytyy Lontoosta ja Tukholmasta. Maksulla nostettaisiin Helsingin seudun jo ennestään korkeaa kustannustasoa ja heikennettäisiin seudun kilpailukykyä. Huomattava riski on myös ruuhkamaksutuottojen käytön lopullinen osoite - jo nykyisin suuri osa metropolialueelta kerättävistä veroista valuu muualle Suomeen", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä. "Ruuhkamaksuselvityksen mukaan maksu olisi enimmillään 6 euroa vuorokaudessa. Tämä olisi merkittävä rasitus seudun ostovoimalle. Keskituloiselle palkansaajalle kuuden euron maksu työpäivässä merkitsisi likipitäen samansuuruista lovea kukkaroon kuin viiden prosenttiyksikön suuruinen ansiotulojen verotuksen kiristys", Perälä toteaa. Ruuhkamaksuselvityksen mukaisilla maksuilla olisi suuri vaikutus myös yritystoimintaan. Maksuvelvollisuus koskisi niin työmatka-, työasia-, asiakas- kuin tavaraliikennettäkin. "Maksut nostaisivat niin logistiikan kuin asiakasliikenteenkin kustannuksia. Ajan myötä maksut vaikuttaisivat asuin- ja työpaikan valintaan sekä yritysten sijaintipaikkapäätöksiin. Kyse ei ole pelkästä liikennesuunnittelusta vaan koko seudun kaupunkirakenteen kehittämisestä", painottaa Perälä. Ruuhkamaksu olisi uhka erityisesti Helsingin keskusta-alueen elinvoimaisuudelle. Vaarana olisi keskusta-alueen palvelutarjonnan yksipuolistuminen ja näivettyminen. "Uusia pääsymaksuja keskusta-alueelle ei tarvita. Tiivistämällä yhdyskuntarakennetta, toteuttamalla uudet raideliikenneyhteydet ja lisäämällä liityntäpysäköintimahdollisuuksia voidaan liikennekuormitusta ja sen päästöjä vähentää tehokkaasti ilman uusia maksujakin", sanoo Perälä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa

Liitteet & linkit