Sosiaalinen moniosaaja pärjää tulevaisuuden työelämässä

Moniosaajuus, sosiaaliset taidot, elämänhallinta ja kansainvälisyys – siinä omaisuuksia, joita tarvitaan yhä vahvemmin tulevaisuuden työelämässä. Kysytyimmät ammatit löytyvät hyvinvointi- ja teknologia-aloilta.

Vastaukset selviävät kyselystä, jonka teetti Ennakointikamari ja PKS-ennakointi. Yhteistyö kattaa Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset sekä niin Helsingin seudulla kuin pääkaupunkiseudullakin toimivat oppilaitokset. Aivoriiheen osallistui yli tuhat yritysten ja oppilaitosten edustajaa sekä opiskelijaa.

”Tavoitteena oli kartoittaa heidän näkemyksiään, millaisia palveluja ja osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. Tarkoituksena on kehittää koulutusta vastaamaan työelämän ja yritysten tarpeita”, kertoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Mari Korpiola Helsingin seudun kauppakamarista.

Tulevaisuus synnyttää eksoottisia ammatteja

Omaisuuksia, joita työntekijöiltä edellytetään, ovat erityisesti moniosaaminen, sosiaaliset taidot sekä kansainvälisyys. Näistä kaikki vastaajat olivat yksimielisiä, mutta eri toimialoilta löytyy myös omia näkemyksiä.

Sosiaali- ja terveysalan edustajat korostavat terveyteen, hyvinvointiin ja vanhuksiin liittyviä palveluja ja osaamista sekä pitävät merkityksellisinä myös kodinhoidon, viestinnän ja markkinoinnin osaamista sekä sosiaalisia taitoja.

Teollisuuden toimialaa edustavat vastaajat korostavat teknologiaa, mutta heidän mielestään hyvin tärkeitä ovat myös sosiaaliset taidot, räätälöinti ja ekologisuus.

ICT-alan vastaajat korostavat omissa vastauksissaan sähköisyyttä ja tiedonhallintaa. Tarvitaan esimerkiksi kyberturvallisuuden ammattilaisia ja laajojen tietomassojen analysoijia, pelkällä koodaustaidoilla en enää jatkossa pärjää.

”Toimialojen vastauksissa korostuu myös yrittäjyyden merkitys. Eroa tuli erikoisosaamisen ja elämänhallinnan taitojen merkityksestä”, Korpiola kertoo.

Palveluilla on jatkossa kysyntää; tulevaisuuden ammatteihin liittyvissä vastauksissa mainittiin terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä sähköiset palvelut. Ne synnyttävät täysin uudenlaisia ammatteja, kuten kärsivällistäjä, inspiraattori, ekopoliisi, taideguru, junailija, datasieppari, muutosajuri, inhimillistäjä, syrjäytymisenehkäisijä, jokapaikanhöylä ja sosiaalisen kimmoisuuden opettaja.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mari Korpiola, Helsingin seudun kauppakamari

p. 045 7734 7554, mari.korpiola@chamber.fi

Linkki koko tutkimuksen tuloksiin: http://pksennakointi.fi/file/tulevaisuuden-palvelut-ja-osaaminen-verkkoaivoriihi-_-tulokset/

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Lainaukset

Palveluilla on jatkossa kysyntää; tulevaisuuden ammatteihin liittyvissä vastauksissa mainittiin terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä sähköiset palvelut. Ne synnyttävät täysin uudenlaisia ammatteja, kuten kärsivällistäjä, inspiraattori, ekopoliisi, taideguru, junailija, datasieppari, muutosajuri, inhimillistäjä, syrjäytymisenehkäisijä, jokapaikanhöylä ja sosiaalisen kimmoisuuden opettaja.
Projektipäällikkö Mari Korpiola, Helsingin seudun kauppakamari