Taksipalveluihin tehoa pääkaupunkiseudun asemapaikat yhdistämällä

Helsingin seudun kauppakamari vaatii, että pääkaupunkiseudun taksien asemapaikat yhdistetään uuden taksiliikennelain tultua voimaan elokuun alussa. Lain lähtökohtana on, että taksiliikennettä harjoitetaan aiempaan tyyliin kuntakohtaisesta asemapaikasta, jonne auto on vietävä ajon päätyttyä. Taksien saatavuuden turvaamiseksi lääninhallitus voi kuitenkin päättää yhtenäistää useamman kunnan taksilupien asemapaikat, jolloin taksiliikennettä voidaan harjoittaa useamman kunnan alueelta.

"Pääkaupunkiseutu muodostaa toiminnallisesti yhden talous- ja liikennealueen, jossa kuntarajoilla ei asukkaiden tai yritysten kannalta katsottuna saa olla liikkumista tai kilpailua rajoittavaa vaikutusta. Esimerkiksi kuntarajojen yli tapahtuva joukkoliikenne on jo yli 20 vuoden ajan katsottu järkevimmäksi hoitaa yhtenä kokonaisuutena", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Tiina Pasuri.

"Pääkaupunkiseudun muuttaminen yhdeksi taksialueeksi mahdollistaisi koko alueen taksikaluston tehokkaamman käytön ja vähentäisi epätaloudellista tyhjänä ajoa, jonka viime kädessä maksaa asiakas. Yhtenä esimerkkinä asemapaikkasääntelyn aiheuttamista lieveilmiöistä voi mainita Helsinki-Vantaan lentoaseman vantaalaistakseja suosivan jonotusjärjestelmän, jonka vuoksi osa lentoasemalle asiakkaan tuoneista takseista joutuu palaamaan tyhjinä asemapaikalleen", toteaa Pasuri.

"Asemapaikkojen yhdistäminen toisi lisää kilpailua taksialalle ja parantaisi taksien saatavuutta. Siksi Etelä-Suomen lääninhallituksen pitäisi heti uuden lain voimaan tultua yhdistää pääkaupunkiseutu yhdeksi taksialueeksi", korostaa Pasuri.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.