Talouden kasvuvauhti hidastui Helsingin seudulla – asuntotuotanto Helsingissä hitainta yli 50 vuoteen

Helsingin seudun (pääkaupunkiseutu ja kehysalueet) toimialakatsaus 2/2007

Talouden kasvuvauhti hidastui Helsingin seudulla kuluvan vuoden alussa. Kasvua oli kuitenkin noin 4 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli seudulla selvästi nopeampaa kuin koko maassa.

Työllisyyden kasvu oli edelleen vahvaa Helsingin seudulla, vaikka vauhti hidastuikin. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä nousi 2,2 prosenttia edellisvuodesta. Koko maassa työllisyys kasvoi 1,4 prosenttia.

"Tuotannon kasvun hidastuminen johtui ennen kaikkea teollisuustuotannon, erityisesti seudulle tärkeän elektroniikkateollisuuden kasvun hidastumisesta", sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista.

Asuntotuotannon volyymissa suuria kuntakohtaisia eroja – Kerava ja Vihti kärjessä, Helsinki peränpitäjänä

Asuntotuotannon lasku jatkui viime vuonna Helsingin seudulla. Asuntoja valmistui vähemmän kuin kertaakaan aiemmin vuosituhannen vaihteen jälkeen. Vuonna 2006 valmistui noin 8200 asuntoa, joka oli noin 1000 asuntoa vähemmän kuin edellisvuonna. Helsingissä valmistui vain 2300 asuntoa. Se on vähemmän kuin kertaakaan aikaisemmin yli 50 vuoteen. Myös Espoossa ja Vantaalla asuntotuotanto väheni. Sen sijaan kehyskunnissa asuntotuotanto pysyi korkealla tasolla. Espoossa valmistui viime vuonna 1900, Vantaalla 1500 ja kehyskunnissa 2500 asuntoa.

"On huolestuttavaa, että asuntotuotannon vauhti on pudonnut 10 000 asunnon alapuolelle. Helsingin seudun pitäminen Suomen talousveturina edellyttäisi 12 000 asunnon rakentamista joka vuosi. Yksi merkittävimmistä lääkkeistä asuntotuotannon nostamiseksi olisi Kehäradan ja Länsimetron rakentamispäätösten nopeuttaminen. Tässä on haastetta valtiovallan suuntaan – haluammeko lisätä veturin ja siten koko Suomen vauhtia? Viime päivien viestit eivät valitettavasti näytä tukevan tätä kasvuajattelua", toteaa Nyrhilä.

Asuntotuotannon volyymissa on suuria eroja seudun kuntien välillä. Asukaslukuun suhteutettuna asuntotuotanto oli viime vuonna vilkkainta Keravalla, jossa valmistui 16,8 asuntoa 1000 asukasta kohti. Vihdissä suhdeluku oli 12,3 ja Kirkkonummella 10,8. Pääkaupunkiseutu jäi kauas kehyskuntien aktiivisimmista rakentajista. Vantaalla ja Espoossa valmistui kummassakin 8,1 asuntoa 1000 asukasta kohti. Helsingin suhdeluku oli 4, mikä oli seudun alhaisin.

"Tämä viestii selvästi kuntien erilaisesta halusta panostaa asuntotuotantoon. Useimmissa kehyskunnissa on positiivinen vire. Sen sijaan kaikki pääkaupunkiseudun kaupungit ovat kuuden heikoimman joukossa. Jos haluamme Helsingin seudun positiivisen vireen säilyvän, on myös pääkaupunkiseudun kaupunkien ryhdistäydyttävä asuntotuotannossa", huomauttaa Nyrhilä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit