Talouden vahva kasvu jatkui Helsingin seudulla – väestönkasvu maahanmuuttajien varassa

Helsingin seudun (pääkaupunkiseutu ja kehysalueet) toimialakatsaus 1/2007

Tuotanto kasvoi Helsingin seudulla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 5,5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli seudulla selvästi nopeampaa kuin koko maassa. Myös työllisyyden kasvu kiihtyi Helsingin seudulla selvästi viime vuoden jälkipuolella. Työllisten määrä nousi 2,8 prosenttia.

Tuotannon kasvua veti teollisuus, mutta myös kauppa ja liike-elämän palvelut kasvoivat vahvasti.

"Helsingin seudulla tarvitaan päättäväisiä toimenpiteitä, jotta taloudellinen kasvu jatkuisi tulevaisuudessakin. Asuntoasioissa tarvitaan samanlaista koko Helsingin seudun kattavaa yhteistyötä ja näkemystä kuin liikenneasioissa on tehty. Kauppakamari on valmis toimimaan asiassa sillanrakentajana. Asuntotuotannon solmut on avattava tavalla tai toisella, meillä ei ole aikaa odottaa", sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista.

Väestönkasvu nopeinta Keravalla, Kirkkonummella ja Mäntsälässä

Helsingin seudun muuttovoitto nousi 6 500 henkeen ja asukasmäärä lisääntyi noin 14 000 hengellä vuonna 2006. Muuttovoitto perustui Helsingin seudulla pääasiassa ulkomaan kansalaisten vilkkaaseen tulomuuttoon. Ulkomaalaisten muuttovoitto oli Helsingin seudulla noin 6 000 henkeä ja Suomen kansalaisten noin 500 henkeä.

"Lähitulevaisuudessa yritykset rekrytoivat entistä enemmän ulkomaan kansalaisia. Tämä edellyttää meiltä uutta aktiivisuutta ja uusia valmiuksia työvoiman saannin turvaamiseksi ja tuotannon kasvun varmistamiseksi", korostaa Nyrhilä.

"Viime vuonna Kerava, Kirkkonummi ja Mäntsälä kasvoivat seudun kunnista nopeimmin. Kasvua niissä oli asukaslukuun suhteutettuna noin 2,3 prosenttia. Vihdissä, Sipoossa, Nurmijärvellä ja Tuusulassa väestö lisääntyi 1,5-2 prosenttia. Järvenpäässä kasvu jäi alle 0,5 prosentin. Merkittävää oli se, että Helsingin asukasluvun kasvu palasi 3 500 henkilön kasvutasolle. Espoossa asukasluku nousi 3 300 ja Vantaan 2 400 hengellä", toteaa Nyrhilä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit