Tarvitaan tekoja - paluu perusteisiin

Euroopan tulevaisuuden avain globalisoituvassa maailmassa on talouden kilpailukyvyssä ja kasvussa. Vanha paradigma Unionin laajentumisen ja toiminnan syventämisen samanaikaisesta mahdottomuudesta tuskin enää pitää paikkaansa.

Euroopan unioni tarvitsee jäsenmaittensa kansalaisten luottamuksen, yritysten uskon tulevaisuuteen ja poliittisten johtajien aidon sitoutumisen yhteisten päämäärien toteuttamiseksi. Puheiden ja julistusten sijaan tarvitaan tekoja.

Viimeaikainen kehitys kertoo paljosta muusta. Jäsenvaltioissa tarvitaan sekä rakenteellisia muutoksia että aitoa sitoutumista EU:n toimintaan. Kaikkea ei voi lukea EU:n syyksi tai ansioksi. Olennaista on, että EU toteuttaa edelleen perustehtäviään ja ylläpitää talouden dynamiikkaa.

EU:n kehitys on ollut nousua ja laskua, vaarana on yhdentymisen rapautuminen ja EU:n pysyvä ajautuminen taka-alalle. Jäsenmaiden on aidosti sitouduttava eurooppalaiseen integraatioon. Tehdyt päätökset on toteutettava ja lopetettava turhien teemojen kehittely.

Suomessa EU on osa jokapäiväistä elämää, eikä se herätä enää juuri lainkaan intohimoja. Valtaosa suomalaisista yritysjohtajista katsoo jäsenyyden vaikuttaneen myönteisesti sekä koko maan että oman yrityksensä kehitykseen. Unionin sisämarkkinoita on edelleen kehitettävä, yritykset toivovat kaupan esteiden poistamista ja työvoiman liikkuvuuden lisäämistä Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan.

Toisaalta EVA- raportti kertoo kansalaisten olevan epäileväisiä jäsenyyteen ja euroon. Vain aidot teot voivat muuttaa tätä kehityssuuntaa.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.