Tuotanto ja työllisyys kasvussa – suuret ongelmat vaanivat nurkan takana

Helsingin seudun (pääkaupunkiseutu ja kehysalueet) toimialakatsaus 1/2006 Helsingin seudun talouskasvu jatkui kohtuullisen vahvana viime vuoden loppuun asti. Tuotanto lisääntyi seudulla selvästi nopeammin kuin koko maassa. Tuotanto kasvoi noin 3,5 prosenttia edellisestä vuodesta, kun koko maan kasvu oli lähes 2 prosenttiyksikköä hitaampaa.

- Liike-elämän palvelut ja kauppa olivat viime vuoden lopulla nopeimmin kasvaneet toimialat. Myös kaikki muut palvelualat sekä rakentaminen ja teollisuus olivat nousussa. Näin ollen seudun kasvu oli melko ”leveiden hartioiden varassa”, toteaa varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista. - Koko maan tuotannon Helsingin seutua hitaampi kasvu selittyy paperiteollisuuden työkiistalla, joka ei juuri tällä alueella vaikuttanut, kun taas muualla maassa sen vaikutus oli sitäkin suurempi, korostaa Nyrhilä. Työllisyyden kasvu palautui vajaan 1,5 prosentin tasolle edellisen neljänneksen notkahduksen jälkeen. Koko maan työllisyys lisääntyi selvästi enemmän eli noin 2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. - Helsingin seudun työllisyyden, tuotannon ja väestömäärän kasvu näyttävät lyhyellä tähtäimellä hyvältä. Nurkan takana meitä vaanivat kuitenkin suuret ongelmat. Tuotannon kasvun turvaaminen vaatii panostusta työvoiman saatavuuteen. Vuonna 2015 työvoimavajeen arvioidaan olevan Uudellamaalla yli 130 000 henkilöä, huomauttaa Nyrhilä. Helsingin seudun väestökehityksessä selvä käänne Helsingin seudun väestökehityksessä tapahtui selvä käänne vuonna 2005. Väestö kasvoi viime vuonna noin 11 000 henkeä. Edellisenä vuonna kasvua oli 8 000 henkilöä. Helsingin seudulla väestömäärä kasvoi viime vuonna alle prosentin. Samaan aikaan Oulun seutu kasvoi lähes 2 prosenttia ja Tampere lähes 1,5 prosenttia. - Väestömäärän kasvu on positiivinen signaali. Erityisesti on ilahduttavaa todeta Kirkkonummella, Nurmijärvellä ja Espoossa tapahtuneet 1,8–2,4 prosentin väestömuutokset. Sen sijaan esimerkiksi Vantaan yhdessä prosentissa samoin kuin Helsingin 0,3 prosentissa on vielä parantamisen varaa, sanoo Nyrhilä. - Vaikka Helsingin seudun väestökehityksessä tapahtui selvä käänne, on seutu edelleen vain keskikastia Suomen nopeimmin kasvavien kaupunkialueiden joukossa. Nyt kun Helsingin seudun talouden tunnusluvut ovat positiivisia, on tärkeää, ettei valtiovallan puolelta aseteta seudun kasvulle keinotekoisia ”alueellistamisjarruja”, toivoo Nyrhilä. Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä, Helsingin seudun kauppakamari, puh. (09) 228 601 tai 050 66 774 Toimialakohtaiset kommentit Teollisuuden liikevaihto ja palkkasumma kasvussa – henkilöstömäärä uudelleen laskuun Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten reaalinen liikevaihto nousi vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä lähes 2 prosenttia edellisvuodesta. Palkkasumma nousi noin 3 prosenttia. Teollisuuden henkilöstömäärä kääntyi uudelleen laskuun. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä toimialan henkilöstömäärä väheni noin 2 prosenttia edellisvuodesta. - Viime vuonna Helsingin seudun teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi enemmän kuin koko maan teollisuuden. Yhtenä syynä tähän on ilmeisesti paperiteollisuuden työkiistan vaikutus muun maan kasvuun. Vuosina 2002-2004 seudun teollisuuden kasvu on jäänyt selvästi jälkeen valtakunnallisesta kehityksestä, muistuttaa Nyrhilä. Kaupan alalla liikevaihdon ja palkkasumman voimakas kasvu jatkui – henkilöstömäärä laski hieman Kaupan liikevaihdon kasvu jatkui Helsingin seudulla vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 6 prosenttia. Palkkasumma kasvoi noin 4 prosenttia. Kaupan henkilöstömäärä laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta noin puoli prosenttia. - Kaupan liikevaihdon kasvu vahvistui vuoden lopulla niin vähittäiskaupassa kuin tukku- ja moottoriajoneuvojen kaupassakin, toteaa Nyrhilä. Liike-elämän palvelut palasi seudun vahvimmaksi kasvualaksi Liike-elämän palveluiden liikevaihdon voimakas kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kasvua oli noin 6 prosenttia. Palkkasumma kasvoi lähes 5 prosenttia. Henkilöstömäärän kasvu jatkui viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Henkilöstöä oli noin 2,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. - Liike-elämän palvelut työllistävät noin 115 000 henkilöä. Vuosi sitten ala työllisti 4 000 henkilöä vähemmän. Kun liikevaihto kasvoi nyt noin 6 prosenttia, oli vuotta aiemmin kasvua vain runsas prosentti, huomauttaa Nyrhilä. Helsingin seutu Helsingin seudulla tarkoitetaan pääkaupunkiseutua ja kehysalueita. Siihen kuuluvat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa sekä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä, Helsingin seudun kauppakamari, puh. (09) 228 601 tai 050 66 774

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.