Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö pk-yritysten hallituksissa lisääntynyt voimakkaasti

Kauppakamareiden kyselyn perusteella jo 43 prosentilla pk-yrityksiä on ulkopuolisia jäseniä yhtiön hallituksessa ja 14 prosenttia yrityksistä harkitsee ulkopuolisten jäsenten hankkimista hallitukseen. Hallituksen ulkopuoliset jäsenet ovat yleensä yrityksen toimialan asiantuntijoita tai hallitustyöskentelyn ammattilaisia.

"Pk-yritysten hallituksien jäsenten tuli tällä hetkellä seurata tarkasti yrityksen taloudellisen tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa vaatia oma-aloitteisesti tietoja yhtiön johdolta taloustilanteesta. Hallituksella on osakeyhtiölain mukaan keskeinen vastuu yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja hallituksen jäsen voi joutua korvausvastuuseen yhtiötä tai sen velkojaa kohtaan huolimattomasta toiminnastaan. Syytä on myös varmistaa, että yhtiö on ottanut hallitukselleen vastuuvakuutuksen", toteaa johtava lakimies Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarista.

Valtaosa yrityksistä ei maksa palkkioita hallitustyöskentelystä. Esimerkiksi 10–49 työntekijää työllistävistä yrityksistä vain 18 % maksoi palkkioita hallitustyöskentelystä. Kehittämistä oli myös hallitustyöskentelyn organisoimisessa; merkittävä osa pk-yrityksistä ei toimittanut hallituksen jäsenille tietoa etukäteen kokouksessa käsiteltävistä asioista.

PK-hallitusbarometri tehtiin 17 kauppakamarin alueella tammikuussa 2009 ja siihen vastasi 1823 pk-yrityksen toimitusjohtajaa.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa

Liitteet & linkit