Uudenmaan kesätyömarkkinat ovat pysyneet vakaina – pk-yritykset tarvitsevat lisää tietoa nuorten työllistämismahdollisuuksista

Helsingin seudun kauppakamarin selvityksen mukaan Uudenmaan yrityksissä kesätyöntekijöiden tarve on säilynyt vakaana verrattuna edelliseen vuoteen. Joka kymmenes yritys ilmoittaa lisäävänsä rekrytointia: pieni kasvu kohdentuu rakennus- ja palvelualoille. 40 prosenttia yrityksistä ei rekrytoi lainkaan kesätyöntekijöitä.  

– Epävarmat taloudelliset suhdanteet eivät näy kesätyömarkkinoilla. Vaikka kesätyöpaikkojen määrät eivät juuri kasva, pienenä myönteisenä signaalina voidaan pitää sitä, että yritykset uskaltavat tehdä rekrytointipäätöksiään hieman edellisvuotta aikaisemmin, Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen arvioi.                

Selvityksessä kysyttiin, kuinka hyvin yritykset tuntevat valtionneuvoston päätöksen taata vuodesta 2013 alkaen koulutus- harjoittelu- tai työpaikka alle 25- ja 30-vuotiaille vastavalmistuneille kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Yrityksistä yli 90 % tuntee joko huonosti, kohtalaisesti tai ei tunnista lainkaan nuorten yhteistakuun asettamia odotuksia työelämälle. 

– Kaikki toimet, joilla nuorten kiinnittymistä työelämään ovat tärkeitä. Ammatillisen koulutuksen lisääminen, oppisopimuskoulutuksen työnantajakorvauksen nostaminen ja nuorten Sanssi-kortti, jäävät kuitenkin vaikutuksiltaan kuitenkin varsin vähäisiksi, jos yritykset eivät tunnista ja osaa hyödyntää tarjolla olevia työllistämis- ja työharjoittelumahdollisuuksia, Lahtinen sanoo.

Verrattuna edelliseen vuoteen suuret yritykset ovat siirtäneet rekrytointeja hieman aikaisemmaksi. Tasaisimmin palkkauspäätöksiä tekevät mikroyritykset, mutta edelleen valtaosa kesärekrytoinneista tehdään maalis-huhtikuussa. Kesätyötekijöistä noin puolet on ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia, korkeaopiskelijoita noin kolmasosa.   

Puolet kesätyöpaikoista täyttyy yritysten henkilöstön tai tutun vinkin kautta. Seuraavaksi suurimmat rekrytointiväylät ovat sähköiset kanavat, hakijoiden yhteydenotot puhelimitse ja oppilaitokset. Sosiaalisen median kautta työpaikan löytää 6 % hakijoista.  

Useissa avoimissa vastauksissa yritykset esittivät, että erityisesti ensimmäiseen työsuhteeseen tuleville nuorille tulisi olla soveltaa palkkajoustoja tai palkan sivukulujen kohtuullistamista. Yllättävän monet vastaajat ihmettelivät nuorten vähäistä kiinnostusta kysyä kesätyöpaikkaa: nuorilta toivottiin enemmän oma-aloitteisuutta työpaikan hakemisessa.  

Selvitykseen vastasi noin 450 Helsingin seudun kauppakamarin Uudellamaalla toimivan jäsenyrityksen päättäjää ja HR-asiantuntijaa. 

Lisätietoja:

Helsingin seudun kauppakamari
asiamies Markku Lahtinen,
puh. 050 571 3564

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.