Uudenmaan suhdanneodotukset Euroopan keskitasoa

Uudenmaan suhdannenäkymät ovat edelleen samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin ja samalla tasolla kuin Euroopassa keskimäärin. Palveluyritysten odotukset ovat Uudellamaalla teollisuutta luottavaisemmat. Palveluyritykset odottavat edelleen lisäävänsä työvoiman määrää, teollisuusyrityksissä on odotettavissa työvoimamäärän lievää vähenemistä, käy ilmi Euroopan alueiden suhdanteet 2007 –selvityksestä.

”Suhdanneodotuksissa on myönteistä, että uusmaalaiset yritykset näkevät yleiset odotukset edelleen positiivisina samoin kuin se, että tärkeän kauppakumppanimme Ruotsin kaikkien alueiden odotukset ovat erittäin korkealla”, toteaa Nyrhilä.

”Toisen merkittävän kauppakumppanimme, Saksan yleiset odotukset eivät ole kuitenkaan kovin korkeat. Saksan odotukset ovat selvästi EU-maiden keskiarvon alapuolella, kolmanneksessa Saksan alueista negatiiviset odotukset ovat positiivisia odotuksia suuremmat”, huomauttaa Nyrhilä.

EU-maiden talouden yleiset suhdannenäkymät vuodelle 2007 ovat parantuneet edellisvuodesta. Yleiset suhdannenäkymät ovat korkeimmat Latviassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Odotukset paranivat eniten Portugalissa, Itävallassa sekä Kreikassa ja Espanjassa. Suomen suhdannenäkymät ovat keskitasoa.

Eurochambres-kysely toteutettiin 23 EU-maassa ja neljässä EU:n ulkopuolisessa maassa. Suomessa kysely toteutettiin neljällä alueella; Uusimaa (Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat), Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.