Valtakunnallinen liikennerahasto perustettava

Helsingin seudun kauppakamarin mukaan valtion budjettirahoituksen rinnalle ja tilalle tarvitaan uudenlaisia rahoituslähteitä kuten valtakunnallinen liikennerahasto. Yksinkertaisimmillaan rahasto muodostuisi rahastoon tehdyistä yksityisistä sijoituksista, markkinoille suunnatuista joukkovelkakirjalainoista sekä valtion ja kuntien sijoituksista.

"Nykyisen budjettirahoituksen ongelmana on rahan riittämättömyyden lisäksi rahoituksen lyhytjänteisyys, jäykkä päätöksenteko ja aluepolitiikka. Myös valtion lisääntyvä velkaantuminen tulee entisestään heikentämään budjettirahoituksen riittävyyttä. Lisäksi ympäristövaikutukset ja energiankulutus vaikuttavat jatkossa merkittävästi liikenteen hinnoitteluun. Tarvitaan siis uusia rahoitusmuotoja nykyisen budjettirahoituksen rinnalle", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä. Rahaston hallinnon tulee olla rakenteeltaan kevyt ilman tarpeettomia väliportaita. Rahasto voisi toimia itsenäisenä yksityisenä tai valtio-omisteisena yhtiönä. Liikennerahaston sijoitusten tulisi olla kilpailukykyisiä osake-, korko- ja kiinteistösijoitusten kanssa. "Liikenneinfrastruktuuri on oleellinen osa kilpailukykyämme. Nyt on oikea aika edetä uusiin rahoitusmalleihin. Rahastoa voisi kokeilla esimerkiksi E18-tien tai Kehä IV:n toteuttamisessa", toteaa Nyrhilä. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat osallistuneet ja osallistuvat mm. Hakamäentien, Kehä I:llä Turunväylä-Vallikallio –välin, Kehä III:lla Hämeenlinnanväylä-Lentoasemantie –välin, kehäradan ja länsimetron rahoitukseen. "Kuntien osallistuminen rahoitukseen on vaihtoehto, jonka käyttömahdollisuudet kuntien talouden heikentymisen myötä vähenevät. Meille ei jää jäljelle kuin tukeutuminen yksityiseen rahoitukseen liikennerahaston muodossa", korostaa Nyrhilä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit