Valtion panostusta Helsingin seudun infrahankkeisiin on lisättävä

Liikenneinvestoinneista päätettäessä on etusijalle asetettava kustannustehokkaat hankkeet aluepoliittisten näkökulmien sijasta. Valtion tulee rahoittaa koko maata hyödyttävät hankkeet täysimääräisesti myös Helsingin seudulla.

"Valmisteilla olevassa liikennepoliittisessa selonteossa tulee ottaa huomioon koko Suomen kannalta tärkeä Kehä III sekä Kehärata ja Länsimetro, jotka parantavat Helsingin talousalueen joukkoliikenneyhteyksiä ja mahdollistavat kymmenien tuhansien asuntojen ja työpaikkojen lisärakentamisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä.

"Nyt asumisen kalleus ja pääkaupunkiseudun niukat asumismuotojen vaihtoehdot saavat ihmiset muuttamaan yhä kauemmaksi työpaikoista, mikä johtaa pendelöinnin lisääntymiseen ja yhä pidempiin ja hankalampiin työmatkoihin. Tämä ei ole terve kehitys pidemmällä aikavälillä", Nyrhilä muistuttaa.

Elinkeinoelämä kaipaa pitkäjänteisyyttä liikenneinvestointeihin

Liikenneinvestointien lähtökohtana pitää olla yhteiskunnan varojen mahdollisimman tehokas käyttö. Liikennehankkeilla on olennainen merkitys myös elinkeinoelämän omille investoinneille, joten niiden toteuttamiseen on saatava pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta.

"Liikenneinvestointien toteuttamiseen on saatava pitkäjänteisyyttä. Niillä on huomattava vaikutus mm. kaupan ja teollisuuden investointeihin, jotka ovat pitkälti kytköksissä suunniteltuihin, mutta monesti vielä toteutumattomiin liikennehankkeisiin. Epävarmuus toteutusaikataulusta aiheuttaa elinkeinoelämän hankkeiden lykkääntymistä ja taloudellisia menetyksiä", toteaa Nyrhilä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa