Valtion tehostettava maahanmuuttajien työelämään siirtymistä

Helsingin seudun alimitoitetut maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalvelut jarruttavat maahanmuuttajien integroitumista työelämään. Valtion on vihdoin lunastettava budjettiriihen yhteydessä pääkaupunkiseudun metropolipolitiikan aiesopimuksen sitoumus tilanteen parantamiseksi. Yritykset tarvitsevat uutta työvoimaa eläköityvän kantaväestön korvaajiksi.

Pääkaupunkiseudulla kunnittain, hallinnoittain ja viranomaisittain organisoidut työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät sirpaleiset ohjauspalvelut eivät vastaa Helsingin seudun elinkeinoelämän tulevaisuuden tarpeita. – Pääkaupunki tarvitsee seudullisesti näkyvän työperäiseen maahanmuuttoon keskittyvän neuvonta- ja ohjauspisteen, joka palvelee jo maassa olevia maahanmuuttajia, työvoimaa tarvitsevia työnantajia ja ulkomaisia yrityksiä. Yhden luukun periaatteella toimivaan neuvontapisteeseen tulisi saada mukaan Vantaan, Helsingin ja Espoon lisäksi valtion viranomaiset sekä julkisia palveluja täydentävää yksityistä palvelutarjontaa, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen. – Nopeasti tapahtuva osaamisen tunnistaminen, välitön kielikoulutuksen aloittaminen, tehokas lupa-asioiden hoito ja hallintoviranomaisten yhteistyö yhdistettynä työnantajien tarpeiden kuunteluun ripeyttäisivät huomattavasti maahanmuuttajien työelämään ja yhteiskuntaan sopeutumista, toteaa Lahtinen. Maahanmuuttajien nopean työllistymisen avaintekijöitä ovat kielitaito, ammatillinen osaaminen ja toimivat neuvonta- ja ohjauspalvelut. Suomessa arvioidaan olevan vähintään noin 10 000 maahanmuuttajan käyttämätön työvoimapotentiaali. – Nykyisillä resursseilla ja käytännöillä hyvänkin työkyvyn ja ammattitaidon omaavat maahanmuuttajat jäävät työelämän ulkopuolelle tai sijoittuvat toisarvoisiin tehtäviin. Valtion muutaman miljoonan panostus maksaisi itsensä nopeasti takaisin lisääntyneinä verotuloina, Lahtinen sanoo.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa

Liitteet & linkit