Vauhtia Helsingin seudun kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon

”Markkinat pitävät huolen siitä, että omistusasuntoja valmistuu riittävästi. Helsingin seudun ongelmana on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittämättömyys”, sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista.

Erityisesti palvelualojen työvoiman saannin turvaaminen edellyttää rekrytointeja muualta Suomesta ja ulkomailta. Mikäli asumisen hinta nousee palvelualojen palkanmaksukykyyn nähden liian korkeaksi, rapautuu yritysten kilpailukyky. Asuntotuotannon lisääminen on tärkeää koko seudun kehityksen kannalta.

"Vuokra-asuntotuotannon lisäämisessä valtion rooli on keskeisessä asemassa. Hallitusohjelmassa luvattu uusien vuokra-asuntojen korkotukilainojen omavastuukoron puolittaminen on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei riitä. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi on yleishyödyllisten asuntorakennuttajien ehtoja muutettava nykyistä joustavammaksi. Myös  toimivaksi osoittautunut ns. välimallirahoitus on otettava uudelleen käyttöön, sanoo Nyrhilä.

Lisäksi liikenneinfran kehittäminen tulee niveltää nykyistä paremmin asuntopolitiikkaan niin, että uusien raideyhteyksien hyödyt saadaan nopeasti käyttöön.

”Nyt tarvitaan konkreettisia, reippaita valtion toimenpiteitä. Nykyisellä kuntajaolla kuntien keskinäinen kilpailu hyvistä veronmaksajista sekä kunnittain vaihteleva kasvuhalukkuus ovat vuokra-asuntotuotantoa heikentäviä tekijöitä”, huomauttaa Nyrhilä.

Helsingin seudulla valmistui viime vuonna 7 600 asuntoa. Vuonna 2010 aloitetuissa uusissa rakennuskohteissa on noin 10 500 asuntoa. Valtion ja kuntien aiesopimuksen mukaan seudun asuntotuotannon tavoite on 13 000 asuntoa vuodessa.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä,
Helsingin seudun kauppakamari
puh. 050 66774

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.