Yleisurheilun MM-kisoista vain vähäinen piristysruiske yritystoimintaan

Helsingin kauppakamarin jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan yleisurheilun MM-kisojen vaikutus yritysten liiketoimintaan ei ollut yhdenkään yrityksen mielestä ennakko-odotuksia parempi. Viidennes yrityksistä piti kisojen vaikutusta yritystoimintaan odotuksia huonompana. Neljä yritystä viidestä piti kisojen vaikutusta odotusten mukaisena.

”Yritysten kommenteissa korostui erityisesti se, ettei kisoilla ollut heille suurta vaikutusta. Syynä pidettiin yrityksen huonoa sijaintia, väärää toimialaa tai huonoa säätä. Hotelli- ja ravintola-alan yrityksistä kolmannes piti MM-kisojen vaikutuksia liiketoimintaansa ennakko-odotuksia huonompina. Kaupan alalla joka viides yritys piti kisojen vaikutusta liiketoimintaan odotuksia huonompana, joskin loput olivat sitä mieltä, että kisat vastasivat ennakko-odotuksia”, sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin kauppakamarista. ”Ydinkeskustassa ja stadionin ympäristössä toimivat yritykset olivat tyytymättömämpiä MM-kisojen vaikutuksista liiketoimintaan kuin muualla Helsingissä toimivat yritykset. Ilmeisesti yritysten toiveet Helsingin keskustassa olivat korkeammalla kuin muilla alueilla olevilla yrityksillä”, arvioi Nyrhilä. Asiakasmäärissä hienoista kasvua Noin 14 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti asiakasmäärän kasvaneen verrattuna vastaavan ajankohtaan vuotta aikaisemmin. Asiakasmäärän arvioi laskeneen runsaat seitsemän prosenttia vastanneista. Lähes neljä viidestä kyselyyn vastanneesta yrityksestä oli sitä mieltä, että MM-kisoilla ei ollut vaikutusta asiakkaiden määrään. ”Kyselyn perusteella tuntuu, että keskustan pienemmissä kaupoissa oli tungosta normaalin elokuun tapaan, mutta suurin osa oli vain vaeltelijoita. Urheiluturistit tulivat katsomaan kisoja, eivät shoppailemaan”, sanoo Nyrhilä. Helsingin kauppakamarin kyselyyn vastasi 92 helsinkiläistä jäsenyritystä. Ne edustivat mm. kauppaa, hotelli- ja ravintola-alaa sekä kuljetusta.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.