Yli puolet yrityksistä valmiita palkkaamaan ulkomaalaisia Helsingin seudulla

Kauppakamarin selvityksen mukaan kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy seuraavan neljän vuoden aikana metropolialueella. 40 prosenttia vastaajista uskoo työpaikkojen määrän kasvavan. Kaksi kolmasosaa vastaajista on valmis palkkaamaan ulkomaalaistaustaisia työtekijöitä.

Yrityksistä 40 prosenttia arvioi ammatillista työvoimaa koulutettavan liian vähän ja neljännes yrityksistä uskoo rekrytoinnissa olevan jatkossa suuria vaikeuksia.

– Suurin pula Helsingin seudulla on ammattiosaajista. Alueella on ollut jo pitkään usean tuhannen koulutuspaikan vaje, mikä sekä vähentää työvoiman tarjontaa että lisää nuorten syrjäytymistä työmarkkinoiden ulkopuolelle, Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen arvioi.

Helsingin seudulla asuu yli puolet Suomessa olevista ulkomaalaisista. Monilla toimialoilla ilman ulkomaalaistausta työvoimaa työt jäisivät vaille tekijöitä. Joka kolmannella yrityksellä on palkkalistoillaan ulkomaalaisia työtekijöitä.   

– Yritykset tiedostavan hyvin orastavan osaajapulan, jossa työperäinen maahanmuutto nähdään yhtenä ratkaisuna. Peräti kaksi kolmasosaa vastaajista on valmis palkkaamaan ulkomaalaistaustaisia työtekijöitä, mikä vahvistaa myös Suomen mahdollisuuksia kilpailla kansainvälisillä markkinoilla, Lahtinen sanoo.

Tulevaisuuden henkilöstön tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kyky reagoida muutoksiin, aloitekykyisyys ja asiakaspalvelutaidot. Yliopistosta valmistuvalta työnantajat edellyttävät myös esimiestaitoja ja liiketoimintaosaamista.

– Myynti- ja markkinointiosaaminen ja tietotekniikkataidot jäävät työnantajien vastauksissa kautta koulutusasteiden yllättävän vähälle huomiolle, Lahtinen toteaa  

Kauppakamarin osaamisselvitys yritysten osaamistarpeista vuoteen 2016 toteutettiin vuoden 2012 alussa 17 kauppakamarin alueella. Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnattuun kyselyyn vastasi 1 660 yrityspäättäjää, joista 254 edusti Helsingin seutua.

Lisätietoja:

Helsingin seudun kauppakamari
asiamies Markku Lahtinen, 
p. 050 571 3564

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.