Yritykset eivät lämpene ruuhkamaksuille

Helsingin seudulle ei pidä suunnitella uusia alueellisia veroja, jotka lisäävät seudun jo ennestään korkeaa kustannustasoa ja heikentävät sen kilpailukykyä. Ennen lopullisten päätösten tekemistä on tarkoin selvitettävä ruuhkamaksun elinkeinopoliittiset vaikutukset, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä esiteltyjen ruuhkamaksumallien sijaan olisi tärkeää selvittää liikenteen eri verotusten maksujärjestelmiä kokonaisuutena eikä kehittää monenlaisia paikallisia järjestelmiä. - Ruuhkavero pitää nähdä osana suurempaa kokonaisuutta, ei vain eri kulkumuotojen väliseen työnjakoon vaikuttamisena, toteaa Nyrhilä. On myös tärkeää selvittää vaihtoehtoisia keinoja Helsingin seudun liikennemäärien vähentämiseksi. Kauppakamarin mukaan näitä ovat muun muassa liityntäpysäköinnin lisääminen, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen sekä joukkoliikenteen ja liikenneinfrastruktuurin kehittäminen. - Ei ole mitään takeita siitä, että ruuhkaverolla kerättävät rahat kohdistettaisiin Helsingin seudun joukkoliikenteen tai liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen. Veronluonteisesta maksusta päätettäisiin eduskunnassa, eivätkä muun Suomen kansanedustajat ole tunnettuja myötämielisyydestään Helsingin seutua kohtaan, Nyrhilä huomauttaa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit