Yritykset tuntevat yhä liian huonosti nuorisotakuun

Lähes kaksi viidesosaa yrityksistä tuntee huonosti nuorisotakuun tarjoamat mahdollisuudet palkata nuoria. Heikossa taloustilanteessa Sanssi-kortin hyödyntäminen voi lykkääntyä yli vuoden päähän.

Lähes kaksi viidesosaa yrityksistä tuntee huonosti nuorisotakuun tarjoamat mahdollisuudet palkata nuoria. Heikossa taloustilanteessa Sanssi-kortin hyödyntäminen voi lykkääntyä yli vuoden päähän.

Vain kuudesosa yrityksistä tuntee nuorisotakuun hyvin tai erinomaisesti, ilmenee Helsingin seudun kauppakamarin tekemästä kyselystä. Isot yritykset löytävät pieniä yrityksiä paremmin tarjolla olevat työllistämiskannusteet.

Työ- ja elinkeinohallinto myönsi viime vuonna noin 40 000 Sanssi-korttia, jolla tuetaan nuoren rekrytoineen työnantajan palkkakustannuksia. Näistä vain noin 10 000 johti nuorten työllistymiseen.

”Sanssi-kortti toimii tässä taloussuhdanteessa tehottomasti. Merkittävä osa yrityksistä on viime aikoina läpikäynyt yt-neuvotteluja, yritysjärjestelyjä tai lomautuksia. Näissä yrityksissä uusien työntekijöiden palkkaaminen Sanssi-kortin avulla lykkääntyy usein yli vuoden päähän”, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen.

Selvitykseen vastasi 360 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksen päättäjää ja HR-asiantuntijaa.

Pk-yritykset saatava mukaan nuorisotakuun toteuttamiseen

Uusia työpaikkoja voidaan synnyttää tuomalla nuorisotakuu entistä lähemmäksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joustavoittamalla byrokratiaa entisestään sekä laventamalla nuorten palkkatuen käytön mahdollisuuksia.

”Uusien työmahdollisuuksien synnyttäminen nuorille ja vastavalmistuneille ei onnistu ilman pienten ja keskisuurten yritysten vahvaa osallistumista”, Lahtinen sanoo.        

Palkkakustannusten lisäksi yritykset kokevat usein esteeksi uuden työntekijän perehdyttämistä aiheutuvat järjestelyt.    

”Yksi mahdollinen nuorten rekrytointia edistävä olisi työnantajille suunnattu tuki, jolla helpotetaan nuorisotakuun piirin kuuluvien työntekijöiden perehdyttämistä ja opastamista työsuhteen alussa esimerkiksi työnohjaajakustannusten tukemisen osalta”, Lahtinen sanoo.

Valtion nuorisotakuu käynnistyi 2012 ja sen toteutukseen on vuosittain varattu 60 miljoonaa euroa. Siinä jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Lisätietoja:

Asiamies Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari, p. 050 571 3564

markku.lahtinen@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Lainaukset

Sanssi-kortti toimii tässä taloussuhdanteessa tehottomasti. Merkittävä osa yrityksistä on viime aikoina läpikäynyt yt-neuvotteluja, yritysjärjestelyjä tai lomautuksia. Näissä yrityksissä uusien työntekijöiden palkkaaminen Sanssi-kortin avulla lykkääntyy usein yli vuoden päähän.
Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen