Yrityksille ja ulkomaalaisille osaajille ehdotetaan uudenlaisen palvelun perustamista pääkaupunkiseudulle

Helsingin seudun kauppakamari ja metropolialueen korkeakoulut ovat selvittäneet, voisiko pääkaupunkiseudulle perustaa palvelu, joka auttaa yrityksiä rekrytoimaan koulutettuja ulkomaalaistaustaisia osaajia. Uudenlainen palvelu perustuisi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön.

Kauppakamarin ja korkeakoulujen tämän vuoden aikana tehdyssä selvityksessä ehdotetaan HERIEC-palvelun (Helsinki Region Immigrant Employment Council) perustamista. Selvitystyön kansainvälisinä esimerkkeinä on käytetty Kanadan Torontossa, Kööpenhaminassa ja Oslossa toteutettuja ratkaisuja.

Työnantajille suunnattu palvelu parantaisi ulkomaalaistaustaisen koulutetun työvoiman löydettävyyttä, selvittäisi yritysten ja työnantajien tarpeita sekä tehostaisi olemassa olevien palvelujen käyttöä. Lisäksi se saattaisi yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajia.

Kansainväliset osaajat elinkeinoelämän käyttöön

Ennusteen mukaan pääkaupunkiseudulla koko väestöstä  on vieraskielisiä yli 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteen mukaan suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa vuonna 2015. Kansainväliset osaajat muodostavat merkittävän seudullisen työvoimaresurssin, jonka osaaminen tulisi saada nykyistä paremmin elinkeinoelämän käyttöön.

– Metropolialueen yritysten tulevaisuuden rekrytointitarpeisiin ja koulutettujen ulkomaalaistaustaisten työllistymisen haasteisiin ei voida vastata nykyisillä palvelukäytännöillä. Siiloissa toimivat viranomaispalvelut sekä kansainvälisten osaajien ja yritysten sirpaleiset yhteydet heikentävät entisestään Suomen houkuttelevuutta työperäisen maahanmuuton kohdemaana, Helsingin seudun kauppakamarin asiamies ja selvityksen projektijohtajana toiminut Markku Lahtinen kertoo.

– Helsingin seudun korkeakoulut tarvitsevat yritysyhteistyötä voidakseen tarjota kansainvälisille opiskelijoilleen nykyistä parempia uranäkymiä Suomessa, Helsingin yliopiston urapalveluiden päällikkö Mikko Toivonen lisää.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kansainväliset opiskelijat odottavat pääsevänsä mukaan mentorointiohjelmiin ja saavansa tietoa sekä kokemusta suomalaisesta työelämästä jo opintojen aikana. Toinen merkittävä tehostamisen tarve löytyy suomen kielen oppimisesta, minkä vuoksi korkeakoulut hakevat keinoja, joilla työelämässä tarvittava ammattikieli saadaan sujuvaksi osaksi opintoja.  

Yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi Helsingin seudun kauppakamari ja seudun korkeakoulut järjestävät marraskuussa pyöreän pöydän neuvottelun jatkoyhteistyöstä. Toistaiseksi neuvottelupöytään ovat pääkaupunkiseudun kaupunkien ja korkeakoulujen lisäksi ilmoittautuneet Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan TE-toimisto. Mukaan toivotaan myös yrityksiä, elinkeinoelämän vaikuttajia ja muita julkisen sektorin toimijoita.

Helsingin kaupunginjohtaja ja Espoon elinkeinojohtaja haastavat kansainvälistymään

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen: Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia rakentamaan yhteistä unelmaamme.

Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola: Nyt tarvitaan esimerkin voimaa – palkkaa kansainvälinen osaaja.

Katso video haasteesta:

Pajunen ja Espoon Antola haastavat kansainvälistymään

Lue lisää esiselvityksestä

Kauppakamari ja HERA-korkeakoulujen loppuraportti HERIEC-esiselvityksestä

Lisätietoja:
 
Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari, p. 050 571 3564    

markku.lahtinen@chamber.fi

Mikko Toivonen, HERA-korkeakoulut/Helsingin yliopisto, p. 050 5316788, mikko.toivonen@helsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.