Yritysten ja koulujen yhteistyössä vielä paljon parannettavaa

Helsingin kauppakamari ja Helsingin kaupungin opetusvirasto ovat yhdessä etsineet konkreettisia keinoja, joilla yritysten ja koulujen yhteistyötä tehostetaan Helsingissä. Kauppakamarin koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Juhani Kujala luovutti yhteistyön tuloksena syntyneet toimenpide-ehdotukset Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundille 14.6.2005.

Toimenpide-ehdotukset sisältävät toistakymmentä käytännön esitystä mm. aiheista: - peruskoulun yläasteen oppilaiden työelämään tutustumisjaksojen kehittäminen - yritysten tunnetuksi tekeminen oppilaille ja opetushenkilöstölle - oppisopimuskoulutuksen tunnettuuden parantaminen - nuoret ja työelämän pelisäännöt - eri koulutusvaihtoehdoista tiedon jakaminen nuorille, heidän vanhemmilleen ja yrityksille. Toimenpiteitä on tarkoitus pilotoida Itä-Helsingin alueella vuoden 2006 loppuun saakka. - Yritysten ja koulujen tiiviimmällä yhteistyöllä voimme vaikuttaa koulutuksen työelämälähtöisyyteen sekä työvoiman tarjonnan ja kysynnän parempaan vastaavuuteen. Yhteistyön lisäämisessä riittää haastetta kouluille ja yrityksille, sanoo Helsingin kauppakamarin koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Juhani Kujala. Koulutusjärjestelmään saatava parempi tasapaino Helsingin seudulla avautuvista työpaikoista yli 40 prosenttiin vaaditaan ammatillinen peruskoulutus. Ammatillinen perustutkinto onkin varteenotettava valinta peruskoulun päättävälle nuorelle. - Ammatillinen koulutus on jäänyt lapsipuolen asemaan. Ammatillisesta koulutuksesta yksinkertaisesti tiedetään liian vähän. Nuorille, heidän vanhemmilleen ja koulujen opinnonohjaajille on syytä kertoa, että ammatillinen koulutus ja oppisopimuskoulutus ovat moderneja koulutusväyliä, joista valmistuneille on tarjolla töitä, sanoo Kujala. - Nuoren tehdessä koulutusvalintoja olisi huolehdittava siitä, että nuorella on riittävästi tietoa voidakseen aidosti vertailla eri koulutusvaihtoehtoja ja uranäkymiä, Juhani Kujala jatkaa.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.