ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA

HK Ruokatalo Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.12.2006, klo 11.25

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti ilmoitamme, että
HK Ruokatalo Group Oyj on saanut tiedon seuraavasta ehdollisesta
muutoksesta yhtiön omistuksessa.

10.11.2006 Swedish Meats ilmoitti ehdollisesta sopimuksesta, joka
toteutuessaan nostaa sen omistuksen HK Ruokatalo Group Oyj:ssä 12,32
prosenttiin osakepääomasta ja 3,41 prosenttiin äänistä. Sopimuksen
toteutuminen edellyttää Swedish Meatsin edustajiston päätöstä toisessa
käsittelyssä 21.12.2006. HK Ruokatalo Group pitää 22.12.2006
ylimääräisen yhtiökokouksen, missä käsitellään yhtiön hallituksen
pyytämää valtuutusta päättää Swedish Meatsille suunnattavasta
osakeannista.

LSO Osuuskunta ja Swedish Meats ovat sopineet osakevaihdosta, joka
toteutetaan edellyttäen, että edellä mainittu sopimus toteutuu.
Osakevaihdon tuloksena Swedish Meatsin osuus HK Ruokatalo Groupin
osakkeiden antamasta äänimäärästä nousisi 10.11.2006 julkistetun
kauppasopimuksen mukaisesta 3,41 prosentista 12,32 prosenttiin.
Alkuperäisen sopimuksen toteutumisen lisäksi osakevaihdolle
edellytetään HK Ruokatalo Groupin hallituksen suostumusta.

Kohdeyhtiön nimi: HK Ruokatalo Group Oyj
Omistusmuutoksen ajankohta: määritellään myöhemmin
Tarkat omistusosuudet osakepääomasta ja äänimääristä:

           kpl  Osuus osake-    Osuus
                pääomasta   äänistä
K-osakkeita:   665.000     1,69 %   9,37 %
A-osakkeita:  4.178.000     10,63 %   2,95 %
-----------------------------------------------------
Yhteensä    4.843.000     12,32 %   12,32 %

Ilmoittajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:
Swedish Meats ek. för., (Ruotsi), Y-tunnus 702002-0116

Yritysjärjestelyn jälkeen HK Ruokatalo Group Oyj:n osakepääoma koostuu
yhteensä 39.306.193 kpl:sta osakkeita (A-osakkeita 33.906.193 kpl ja K-
osakkeita 5.400.000 kpl), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 141.906.193
kpl. (Kullakin A-osakkeella on yksi ääni, kullakin K-osakkeella on 20
ääntä).


HK Ruokatalo Group Oyj


Kai Seikku
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa