HK RUOKATALO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006

HK Ruokatalo Group Oyj     PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 10.20

HK RUOKATALO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006

* KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA HYVÄSSÄ VEDOSSA
* KOTIMAAN TULOSTA PAINAA RASKAS KUSTANNUSRAKENNE

HK Ruokatalo Group -konsernin kolmas vuosineljännes oli toisen
neljänneksen kaltainen: kansainvälinen liiketoiminta sujui odotusten
mukaan tai paremmin. Kotimaan tulos on edelleen epätyydyttävä.
Konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto nousi 691,5 miljoonaan euroon
(+6,4%) ja voitto ennen veroja 22,2 miljoonaan euroon (+18,7%).
Osakekohtainen tulos parani edellisen vuoden 0,42 eurosta 0,52 euroon
(+23,8%).


Heinä-syyskuun osalta konsernin liikevaihdoksi muodostui 238,6
miljoonaa euroa. Se on edellisen neljänneksen tasoa ja 12,6 miljoonaa
euroa (+5,6%) enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuotta aikaisemmin.

Kolmannen neljänneksen liikevoitto (EBIT) parani 36,5 prosenttia
edellisestä vuodesta ja oli 13,1 miljoonaa euroa (9,6 Meur). Koko
tammi-syyskuun liikevoitto oli 26,7 miljoonaa euroa (21,7 Meur) eli
kasvua oli 23,0 prosenttia. Runsas puolet liikevoitosta tuli konsernin
kansainvälisestä liiketoiminnasta. Voitto ennen veroja oli 22,2
miljoonaa euroa (18,7 Meur), missä kasvua oli 18,7 prosenttia.

Heinä-syyskuun tulokseen sisältyy pienehköjä kertaluonteisia kuluja ja
tuottoja, jotka heikentävät tulosta nettomäärältään 0,2 miljoonaa
euroa. Operatiivinen liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa. Edellisellä
neljänneksellä kertaluonteisia, tulosta heikentäviä eriä oli 2,1
miljoonaa euroa. Kumulatiivinen operatiivinen liikevoitto oli 29,0
miljoonaa euroa.

Kotimaata koskeva teollisen rakenteen uudistamisohjelma etenee.
Ohjelma tuo arviolta 15-20 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.
Samalla se tehostaa liiketoimintaa ja lisää kilpailukykyä.


MARKKINA-ALUE SUOMI

Kotimaan heinä-syyskuun liikevaihto oli 151,1 miljoonaa euroa, mikä on
2,8 miljoonaa euroa (+1,9%) enemmän kuin vastaavana jaksona vuotta
aikaisemmin. Liikevoitto nousi 7,3 miljoonaan euroon. Se on 0,8
miljoonaa euroa (+12,3%) enemmän kuin vuosi sitten. Liikevaihdosta
laskettuna liikevoitto oli 4,8 %, mikä on lähellä konsernin asettamaa
5 prosentin tavoitetta. Kumulatiivinen luku vuoden alusta lähtien oli
kuitenkin epätyydyttävä 2,8 %.

Koko yhdeksän kuukauden liikevaihdoksi kotimaassa muodostui 445,1
miljoonaa euroa, eli 9,3 miljoonaa euroa (+2,1%) enemmän kuin vuonna
2005. Liikevoittoa kertyi 12,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 miljoonaa
euroa (-10,9%) vähemmän kuin vuosi sitten.


-Lihaliiketoiminta

Myynti vähittäiskauppoihin kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä
tyydyttävästi. Palalihan osalta kehitys oli hyvä, mutta
kuluttajapakatun lihan osalta jäätiin tavoitteista.

Lihan vienti Venäjälle jatkui vilkkaana ja jonkin verran kasvoi
edelliseen jaksoon verrattuna. Teollisuuslajitelmien ohella Venäjälle
on viety myös paljon tuoretta kuluttajapakattua sian palalihaa.

Forssassa leikkaamon investoinnin käyttöönotto kesällä ja syksyllä
sujui pääosin suunnitelmien mukaisesti. Syyskuussa käynnistettiin
teurastamoa koskevat yhteistoimintalain mukaiset yt-neuvottelut. Ne
liittyvät uusitun teurastamon käyttöönoton viimeiseen vaiheeseen.

Osin kustannusten karsimisen ja osin hintojen nousun kautta
lihaliiketoiminnan heinä-syyskuun kannattavuus muodostui edellistä
neljännestä paremmaksi, mutta oli edelleen heikolla tasolla.

HK Ruokatalon hankintayhtiö LSO Foods Oy hankkii jatkossa siat ja
naudat Järvi-Suomen Portti Osuuskunnalle, joka syyskuussa ulkoisti
hankintansa siihen liittyvine palveluineen LSO Foodsille. Suuremmat
volyymit ja päällekkäisyyksien poisto lisäävät kustannustehokkuutta.
Sopimus nostaa LSO Foodsin hankinnan nykyisestä 99 miljoonasta kilosta
noin 118 miljoonaan kiloon vuodessa.


-Siipikarjaliiketoiminta

Siipikarjanlihan käyttö lisääntyi Suomessa grillikaudella, ja kulutus
on pysynyt kasvussa myös sen jälkeen. Varsinkin pidemmälle
jalostetuilla tuoretuotteilla on menekkiä. HK Ruokatalon myyntivolyymi
toteutui kolmannella vuosineljänneksellä tavoitteiden mukaisesti.
Tulostavoitteet saavutettiin ja kustannuspaineet olivat pääosin
hallinnassa.

Siipikarjanlihan kysynnän väheneminen osissa Eurooppaa alkuvuonna
kasvatti varastoja EU-alueella ja painoi kuluttajahintoja. Kesällä
alkanut kulutuksen elpyminen ja Venäjälle suuntautuvan viennin veto
ovat pitäneet HK Ruokatalon varastot pieninä ja hivenen nostaneet
siipikarjanlihan vientihintoja.

HK Ruokatalon ja Atrian tasaosuuksin perustama kalkkunanlihan
tuotantoyhtiö Länsi-Kalkkuna Oy aloittaa toimintansa vuoden 2007
alussa. Yhteisyritys on tärkeä kalkkunaliiketoiminnan kannattavuuden
parantamisessa. Se tuo HK Ruokatalolle kustannussäästöinä noin
miljoona euroa vuodessa.


-Valmisteliiketoiminta

Tavoitteisiin suhteutettuna kolmas vuosineljännes oli pitkälti
edellisen neljänneksen toisinto. Valmisteiden myynnissä päästiin
nytkin määrällisesti tavoitteisiin. Myös tulos parani edellisen jakson
notkahduksesta, mutta asetettuun tavoitteeseen ei päästy.
Valmisteliiketoiminnan tulosta rasitti edelleen kustannusten nousu,
joka on ollut voimakasta energian kohdalla.


MARKKINA-ALUE BALTIA

Baltiassa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 35,0 miljoonaa euroa
eli 5,5 miljoonaa euroa (+18,6%) enemmän kuin vuoden 2005 heinä-
syyskuussa. Liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa on 2,0 miljoonaa euroa
(+95,2%) enemmän kuin vuosi sitten. Koko tammi-syyskuun liikevaihto
nousi 97,6 miljoonaan euroon. Se on 12,8 miljoonaa euroa (+15,1%)
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Liikevoitto nousi 9,4 miljoonaan
euroon, joten liikevoittoprosentiksi muodostui 9,6% (6,0% 1-9/2005).

Konsernin liiketoiminta sujui hyvin kaikissa Baltian maissa. Erityisen
positiivinen kehitys oli punaisessa lihassa. Rakvere Lihakombinaat
saavutti sille asetetut myyntitavoitteet ja pystyi ylläpitämään
kohtuullista hintatasoa nousevista kustannuksista huolimatta.

Kustannuspaineet ovat kovat. Energian hinta ja palkat nousevat, kauppa
ketjuuntuu ja alennukset lisääntyvät. Suurin osa Baltian
lihayrityksistä tekeekin tällä hetkellä tappiota tai nollatulosta,
mikä on ajamassa pienempiä lihayrityksiä yhdistymisiin.

Latviassa Rigas Miesnieksin vuonna 2005 uusittu johto ja myynti ovat
siirtäneet valmistusta parempikatteisiin tuotteisiin, mikä on pitänyt
yhtiön tuloksen plusmerkkisenä. Panostukset tuotevalikoiman
kehittämiseen näkyvät niin ikään. Liettuassa Klaipedos Maistasin
kasvanut myynti on pitänyt tuloksen sielläkin kumulatiivisesti
plussalla.

Siipikarja-alalla Euroopassa alkuvuonna 2006 koettu kysynnän ja
hintojen lasku painoivat myös Talleggia, jolla lisäksi oli ennestään
ongelmia tuotantoketjun hygieniassa. Tilanne on nyt normalisoitunut,
ja yhtiö on kesäkuusta lähtien tehnyt voitollista tulosta. Taustalla
on siipikarjanlihan kysynnän ja hintojen paraneminen sekä laajan
puhdistussaneerauksen onnistunut loppuun saattaminen. Myös vienti
Latviaan on käynnistynyt uudestaan. Koko vuodelta Talleggilta
odotetaan vähintään nollatulosta.


MARKKINA-ALUE PUOLA

Sokolówin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta konsolidoitiin HK
Ruokatalo Groupille puolet eli 54,2 miljoonaa euroa. Se on 3,2
miljoonaa euroa (+6,3%) viime vuotista enemmän. Liikevoitto nousi 1,0
miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon (+70,0%).

Koko tammi-syyskuulta konsernille tuleva osa oli 154,1 miljoonaa
euroa, missä on lisäystä 18,3 miljoonaa euroa (+13,5%). Tammi-syyskuun
liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa, mikä on 3,2 % liikevaihdosta
(2,1% 1-9/2005).

Sokolówin liikevaihto kehittyi kolmannella neljänneksellä edellisiä
jaksoja maltillisemmin. Yhtiö on kaupan kovassa kilpailutilanteessa
kiinnittänyt aikaisempaa enemmän huomiota kannattavuuteen ja
marginaaleihin, mikä näkyy parantuneessa liikevoitossa.

Vienti on kasvanut yhtiön muuta myyntiä nopeammin, ja koko alkuvuoden
myyntituotoista 29 prosenttia tuli viennistä. Kevään ja alkukesän
voimakkaat vaihtelut zlotyn kurssissa suhteessa euroon ja Yhdysvaltain
dollariin lievenivät heinäkuussa helpottaen ulkomaankauppaa. Vienti
Venäjälle ja Ukrainaan on takkuillut johtuen näiden maiden ja EU:n
välisistä erimielisyyksistä.

Sokolów vahvistaa merkittävästi toimintaedellytyksiään Länsi-Puolassa
ja läheisellä Berliinin talousalueella ostamalla Poznanin ulkopuolella
sijaitsevan lihayhtiö Pozmeatin ja sen vuonna 2001 valmistuneen
tehtaan. Tehdas on ollut tyhjillään syksystä 2004 Pozmeatin jouduttua
selvitystilaan. Sokolów saa lisäkapasiteettia sekä Puolan
tunnetuimpiin kuuluvan, satavuotiaan lihavalmistemerkin. Yrityskaupan
ja tehtaan haltunotto on käynnisssä. Tuotanto Poznanissa on määrä
käynnistää vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Puolalaisten siipikarjanlihan kulutus on jatkunut kasvusuunnassa, mikä
on vahvistanut myös hintatasoa.

Yleinen taloudellinen ympäristö Puolassa on kehittynyt suotuisasti
kuluvana vuonna. Sen seurauksena sekä kysyntä että vähittäiskauppa
ovat kasvaneet. Tulevaisuudessa ammattitaitoisen työvoiman saanti voi
vaikeutua, sillä puolalaiset lihanleikkaajat ovat kysyttyjä monissa EU-
maissa.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Kolmannen vuosineljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 15,4 miljoonaa
euroa (15,5 Meur 7-9/2005). Tammi-syyskuun 2006 bruttoinvestoinnit
olivat 58,7 miljoonaa euroa (41,2 Meur). Summasta käytettiin 28,2
miljoonaa euroa kotimaan tuotannollisiin kohteisiin ja 6,6 miljoonaa
euroa Baltian kohteisiin. Sokolówin investoinnit olivat 12,4 miljoonaa
euroa. Siitä HK Ruokatalo Groupin osuus oli 6,2 miljoonaa euroa.

Forssan teurastamoinvestoinnin valmistuttua jatkui leikkaamon alkupään
uudistus. Osa siitä saatiin käyttökuntoon kesäkuussa, loppuosa
valmistuu syksyn 2006 aikana.

Kotimaan teollisuuden rakenneuudistuksen vaatimat siirto- ja
muutostyöt eri paikkakunnilla ovat meneillään.

Konsernilla oli korollista velkaa syyskuun lopussa 214,9 miljoonaa
euroa, kun määrä vuotta aikaisemmin oli 176,8 miljoonaa euroa. Tiivis
investointiohjelma osaltaan selittää velan lisäystä. Lainamäärän kasvu
ja korkotason selvä nousu heijastuvat myös rahoituskuluihin.
Omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 41,5 prosenttia (45,7 %).


SOKOLÓWIN JA RAKVEREN PÖRSSINOTEERAUS PÄÄTTYI

Puolassa HK Ruokatalo Groupin ja tanskalaisen Danish Crownin
yhteisyritys Saturn Nordic Holding (SNH) osti toukokuussa julkisella
ostotarjouksella 9,4 miljoonaa kappaletta Sokolówin osakkeita noin
13,9 miljoonan euron yhteishintaan. Kauppojen jälkeen SNH omisti 91,75
prosenttia Sokolówista. 23.5.2006 SNH ilmoitti lunastavansa loput 8,4
miljoonaa osaketta noin 12,3 miljoonan euron yhteishintaan.
Lunastusmenettelyn päätyttyä 20.6.2006 Varsovan pörssiltä haettiin
Sokolówin poistamista pörssilistalta, mikä toteutui elokuun
puolivälissä.

Virossa HK Ruokatalo Group ilmoitti 21.6.2006 lunastavansa Rakvere
Lihakombinaatin vähemmistöosakkaiden omistamat 1,6 miljoonaa Rakveren
osaketta noin 4,6 miljoonan euron yhteishintaan. Lunastusmenettely
valmistui 31.8.2006. Tallinnan pörssin pörssilistalta Rakvere
Lihakombinaatin osake poistettiin syyskuun lopussa.


VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksella on yhtiökokouksen 21.4.2006 myöntämä valtuutus päättää
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että yhteensä
voidaan merkitä enintään 2.000.000 uutta A-osaketta, jolloin
osakepääomaa voidaan korottaa enintään 3.400.000 eurolla. Valtuutus
oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta sekä
päättämään merkintähinnoista ja muista ehdoista.

Hallituksella on myös valtuudet päättää yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja niiden luovuttamisesta. Yhtiö voi hankkia julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella enintään 3.446.319
yhtiön A-sarjan osaketta.

Kaikki valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 21.4.2007 asti. Hallitus ei
ole käyttänyt valtuutuksia.


ILMOITUKSET OMISTUKSEN MUUTOKSISTA

Yhtiö on saanut seuraavat Arvopaperimarkkinalain 2. luvun mukaiset
ilmoitukset omistuksen muutoksista:

Osuuspankkikeskus Osk ilmoitti 16.6.2006, että Osuuspankkikeskuksen,
sen tytäryritysten sekä sen tytäryritysten hallinnoimien
sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus HK Ruokatalo Groupissa
on laskenut 4,997 prosenttiin osakepääomasta ja 1,257 prosenttiin
äänimäärästä.

Julius Baer Investment Management LLC ilmoitti 13.7.2006, että sen
omistus HK Ruokatalo Groupissa on noussut 5,13 prosenttiin
osakepääomasta ja 1,29 prosenttiin äänimäärästä.


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa Suomessa ja Baltiassa oli tammi-syyskuussa
keskimäärin 4.488 henkilöä (4.604 1-9/2005). Syyskuun lopussa
henkilöstö jakaantui maittain:

Suomi  2.396  57,5 %
Viro  1.526  36,6 %
Latvia  190   4,6 %
Liettua  50   1,2 %
Venäjä   5   0,1 %

Lisäksi Sokolówin palveluksessa oli 4 970 henkilöä.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

HK Ruokatalo pitää ennallaan näkemyksen siitä, että vertailukelpoinen,
kertaluontoisista eristä puhdistettu liikevoitto kasvaa kuluvana
vuonna kaikilla kolmella markkina-alueella. Vuosille 2006-2007
ajoittuva kotimaan rakennemuutos pitää jatkossakin sisällään
kertaluontoisia eriä. Rakennemuutoksen mahdollistamat kustannussäästöt
ajoittuvat aiemmin kerrotun mukaisesti pieneltä osin vuodelle 2007 ja
varsinaisesti vuodelle 2008.KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)
              7-9/06  7-9/05  1-9/06  1-9/05 1-12/05
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         238,6  226,0  691,5  650,1  883,3
Liikevoitto         13,1   9,6   26,7   21,7  24,1
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista          -0,1   0,0   0,4   0,8   0,7
Rahoitustuotot ja -kulut   -1,5   -1,3   -4,9   -3,7  -4,5
Voitto ennen veroja     11,5   8,3   22,2   18,7  20,3
Verot            -1,8   -1,5   -3,5   -3,5  -3,3
Tilikauden voitto       9,6   6,8   18,6   15,3  17,0
---------------------------------------------------------------------

Tilikauden voiton jakaantuminen
Emoyhtiön omistajille     9,5   6,4   17,9   14,5  16,0
Vähemmistöosakkaille     0,1   0,3   0,7   0,8   1,0
Yhteensä           9,6   6,8   18,6   15,3  17,0

Tulos/osake, laimennettu eur 0,28   0,19   0,52   0,42  0,46
KONSERNIN TASE
(milj. euroa)
                  30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
----------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet         3,9    3,6     4,0
 Liikearvo               55,7    46,9    46,8
 Aineelliset hyödykkeet        283,6   258,4    266,3
 Sijoitukset               6,0    6,8     5,5
 Laskennalliset verosaamiset       2,1    0,6     2,2
 Muut pitkäaikaiset saamiset       4,3    3,2     3,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä      355,7   319,5    328,6

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            55,4    63,2    65,4
 Myyntisaamiset ja muut saamiset    121,1   103,4    107,5
 Rahat ja pankkisaamiset        19,3    13,5    12,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä      195,7   180,2    185,7
----------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ             551,4   499,6    514,3


OMA JA VIERAS PÄÄOMA
 Emoyhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma          228,4   217,7    219,1
 Vähemmistöosuus             0,6    10,6    10,8
Oma pääoma yhteensä           229,0   228,2    229,9
Pitkäaikainen vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka        12,9    10,7    12,2
 Pitkäaikaiset korolliset velat    114,1    74,7    84,2
 Eläkevelvoitteet            4,7    2,6     4,5
 Pitkäaikaiset varaukset          -    1,3      -
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  131,7    89,3    100,9

Lyhytaikainen vieras pääoma
 Lyhytaikaiset korolliset velat    100,8   102,1    91,9
 Ostovelat ja muut lyhytaik. velat   88,9    79,6    91,2
 Lyhytaikaiset varaukset         1,0    0,3     0,4
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  190,7   182,1    183,5
----------------------------------------------------------------------
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      551,4   499,6    514,3RAHAVIRTALASKELMA
(milj. euroa)
                   1-9/2006  1-9/2005 1-12/2005
---------------------------------------------------------------------
Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta         49,7    40,4    52,5
Nettokäyttöpääoman muutos        -5,9   -17,3   -15,9
Rahoituserät ja verot          -8,4    -7,2    -7,8
Liiketoiminnan rahavirta         35,4    15,9    28,8

Investoinnit
Investointien rahavirta         -57,7   -41,0   -59,2

Rahoitus
Lainojen muutos             38,7    25,4    30,7
Saamisten muutos             -0,5    0,8    0,2
Maksetut osingot             -9,3   -10,0   -10,0
Rahoituksen rahavirta          28,9    16,2    20,9

Rahavarojen muutos            6,5    -8,8    -9,5
---------------------------------------------------------------------
Saturn Nordic Holding -konsernin alkutase 1.1.2005 on otettu huomioon
vuoden 2005 rahavirtalaskelmassa.
SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (milj. euroa)
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain

         7-9/2006  7-9/2005  1-9/2006 1-9/2005 1-12/2005
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto
-Suomi       151,1   148,3   445,1   435,8   588,8
-Baltia       35,0    29,5    97,6   84,8   113,8
-Puola        54,2    51,0   154,1   135,8   188,3
-Segm. välinen    -1,6    -2,8    -5,4   -6,4    -7,5
-Yhteensä      238,6   226,0   691,5   650,1   883,3

Liikevoitto
-Suomi        7,3    6,5    12,3   13,8    13,9
-Baltia        4,1    2,1    9,4    5,1    6,5
-Puola        1,7    1,0    5,0    2,8    3,7
-Segm. välinen    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
-Yhteensä      13,1    9,6    26,7   21,7    24,1
---------------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(milj. euroa)

       Osake-  Yli-   Suojaus- Muut  Muunto- Voitto- Yht.
       pääoma  kurssi- rahasto rahas- erot   varat
           rahasto      tot
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2006    58,6   72,9   1,0   8,6   4,8   73,2 219,1
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 tilikaudella
 siirretty määrä         0,6   0,4       -1,0  0,0
Muuntoeron
muutos     0,0   0,0   0,0   0,0   0,7   0,0  0,7
Muu muutos
----------------------------------------------------------------------
Opoon suoraan kirj.
nettovoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   0,6   0,4   0,7   -1,0  0,7

Tilikauden voitto                     17,9  17,9
----------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   0,6   0,4   0,7   16,9  18,6

Osingonjako                        -9,3  -9,3
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHT.
30.9.2006   58,6   72,9   1,6   9,0   5,5   80,8 228,4
----------------------------------------------------------------------


       Osake-  Yli-   Suojaus- Muut  Muunto- Voitto- Yht.
       pääoma  kurssi- rahasto rahas- erot   varat
           rahasto      tot
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2005    58,6   72,9   0,0   8,4   2,6   67,5 210,0
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 tilikaudella
 siirretty määrä         1,0   0,2   1,9   -0,2  2,9
Muuntoeron
muutos     0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0
Muu muutos                         0,2  0,2
----------------------------------------------------------------------
Opoon suoraan kirj.
nettovoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   1,0   0,2   1,9   0,0  3,1

Tilikauden voitto                     14,5  14,5
----------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   1,0   0,2   1,9   14,5  17,6

Osingonjako                        -9,9  -9,9
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHT.
30.9.2005   58,6   72,9   1,0   8,6   4,5   72,1 217,7
----------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT           30.9.2006   30.9.2005  31.12.2005

Tulos/osake laimennettu       0,52     0,42     0,46
Oma pääoma/osake 30.9., eur 1)    6,63     6,32     6,36
Omavaraisuusaste, %         41,5     45,7     44,7
Osakeantioikaistu osakkeiden
lukumäärä, kpl         34.463.193  34.463.193  34.463.193
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur          58,7     41,2     59,2
Henkilöstö keskimäärin kuu-
kausien lopun keskiarvona      4.488     4.604    4.541

1) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)
                 30.9.2006  30.9.2005  31.12.2005

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat              0,0    14,6     0,0
- rahalaitoslainat           55,1    61,6     70,0

Vakuudeksi annetut
- kiinteistökiinnitykset        29,4    50,7     35,4
- pantit                11,8    10,0     12,0
- yrityskiinnitykset          4,7    21,3     4,3

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset               4,0     4,0     4,0

Muiden puolesta annetut
- takaukset ja pantit          6,9     5,2     6,2

Muut omat vastuut
Leasingvastuut             4,0     0,4     4,0
Muut vastuut              0,0     0,0     0,0

Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut

Johdannaisten nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset          6,7     6,1     3,5
Hyödykejohdannaiset
- sähköjohdannaiset           5,6     4,1     4,3

Johdannaissopimusten käyvät arvot
Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset          0,0     0,0     0,0
Hyödykejohdannaiset
- sähkötermiinisopimukset        2,4     1,1     1,0


LASKENTAPERIAATTEET

Konserni siirtyi raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuoden 2005
alusta. Tämä osavuosikatsaus vertailutietoineen on laadittu IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen.

Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.


Vantaalla 8.11.2006

HK Ruokatalo Group Oyj
Hallitus


Kai Seikku
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA ANTAVAT:
toimitusjohtaja Kai Seikku ja talousjohtaja Matti Perkonoja, joille
voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218.


HK Ruokatalo Group järjestää tiedotustilaisuuden joukkoviestimille,
sijoittajille ja analyytikoille tänään 8.11.2006 klo 12.30 Helsingissä
Ravintola G.W.Sundmansin auditoriossa. Ravintolan osoite on Eteläranta
16, 00130 Helsinki. Tilaisuuteen tulevia pyydetään ilmoittautumaan HK
Ruokatalon viestintään Marja Siltalalle puh. 010 570 2290.

HK Ruokatalo Group -konserni on kansainvälinen elintarvikeyritys. Se
valmistaa, myy ja markkinoi lihaa, siipikarjanlihaa, lihavalmisteita
ja valmisruokia oman markkina-alueensa kuluttajille ja teollisuudelle
sekä vientiin. Konsernilla on liiketoimintaa Suomessa, Virossa,
Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Puolassa. Konsernin liikevaihto
vuonna 2005 oli 883,3 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa Suomessa ja
Baltiassa on noin 4300 henkeä. Puolalainen yhteisyritys Sokolów
työllistää lisäksi noin 5000 henkeä.


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Rahoitustarkastus
www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa