HKSCAN OYJ:N OSAKEANNIN LOPULLINEN TULOS

HKScan Oyj              PÖRSSITIEDOTE    23.12.2009, klo 12.00
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN,
KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG
KONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA. 


HKSCAN OYJ:N OSAKEANNIN LOPULLINEN TULOS

HKScan Oyj:n (”HKScan”) osakeannin lopullisen tuloksen mukaan osakeannin
ensisijaisessa merkinnässä merkittiin 14 569 254 A-osaketta eli noin 99,0
prosenttia kaikista osakeannissa tarjotuista A-osakkeista pois lukien HKScanin
omistamat omat osakkeet. Jäljelle jääneet 151 075 A-osaketta (noin 1,0
prosenttia kaikista tarjotuista A-osakkeista) jaetaan osakeannin ehtojen
mukaisesti niille merkitsijöille, jotka ovat merkinneet osakkeita
toissijaisessa merkinnässä. Danske Bank A/S:n antama merkintätakaus ei näin
ollen toteutunut. 

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä osakkeita vastaavilla
väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 18.12.2009. Osakeannissa
merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja väliaikaiset osakkeet
yhdistetään HKScanin nykyiseen osakelajiin 29.12.2009. Kaupankäynti uusilla
osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkaa 30.12.2009. 

HKScanin hallitus on tänään hyväksynyt kaikki ensisijaisessa merkinnässä tehdyt
merkinnät. Toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät on hyväksytty osakeannin
ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena HKScanin osakkeiden lukumäärä kasvaa
14 720 329 osakkeella yhteensä 54 026 522 osakkeeseen ja A-osakkeiden lukumäärä
48 626 522 osakkeeseen. 

Osakkeiden merkintähinta oli 5,30 euroa osakkeelta ja HKScan keräsi
osakeannilla noin 78,0 miljoonaa euroa ennen osakeannista johtuvien kulujen ja
palkkioiden vähentämistä. 


HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja, HKScan Oyj. Hänelle voi
jättää soittopyynnön Kari Suistorannan kautta, puh. 010 570 6101 


HUOMAUTUS:

Tämä tiedote tai sen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi
tai merkitsemiseksi Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita
ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti. HKScan Oyj ei aio rekisteröidä
tarjouksen mitään osaa tai arvopapereita Yhdysvalloissa eikä myydä
arvopapereita julkisesti Yhdysvalloissa. Tästä tiedotteesta ei saa tehdä
kopioita eikä niitä saa jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita
eikä tässä viitattuja arvopapereita myydä millään alueilla, joilla tällainen
tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Isossa-Britanniassa.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden
2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion)
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) (a)-(d)
artiklan mukaisille tahoille (”korkean varallisuusaseman omaavat yhtiöt,
rekisteröimättömät yhdistykset jne.”) (kaikki tällaiset tahot yhdessä
”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen
saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Vuotuinen
liikevaihto on 2,3 miljardia euroa. 


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa