HKSCAN OYJ:N OSAKEANTI YLIMERKITTIIN

HKScan Oyj              PÖRSSITIEDOTE    18.12.2009, klo 17.00
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN,
KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG
KONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA. 


HKSCAN OYJ:N OSAKEANTI YLIMERKITTIIN

HKScan Oyj:n (”HKScan”) osakeannin merkintäaika päättyi 17.12.2009. Alustavan
tuloksen perusteella osakeannin merkintöjen kokonaismäärä oli noin 16,2
miljoonaa A-osaketta, mikä vastaa noin 109,9 prosenttia osakeannissa
tarjotuista noin 14,7 miljoonasta A-osakkeesta. Alustavasti ensisijaisessa
merkinnässä merkittiin noin 97,5 prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista ja
loput merkinnöistä tehtiin toissijaisessa merkinnässä. Ylimerkinnän vuoksi
Danske Marketsin antamaa merkintätakausta ei tulla käyttämään. 

Osakeannin ehtojen mukaisesti toissijaiseen merkintään osallistuneiden
merkinnät hyväksytään ensisijaisessa merkinnässä käytettyjen merkintäoikeuksien
lukumäärän mukaisessa suhteessa. 

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä osakkeita vastaavilla
väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan tänään 18.12.2009. Väliaikaiset
osakkeet yhdistetään HKScanin nykyiseen osakelajiin, kun osakeannissa merkityt
osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta
29.12.2009 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkaa
arviolta 30.12.2009. Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta
23.12.2009. 


HKScan Oyj


Matti Perkonoja
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja, HKScan Oyj. Hänelle voi
jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218 


HUOMAUTUS:

Tämä tiedote tai sen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi
tai merkitsemiseksi Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita
ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti. HKScan Oyj ei aio rekisteröidä
tarjouksen mitään osaa tai arvopapereita Yhdysvalloissa eikä myydä
arvopapereita julkisesti Yhdysvalloissa. Tästä tiedotteesta ei saa tehdä
kopioita eikä niitä saa jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita
eikä tässä viitattuja arvopapereita myydä millään alueilla, joilla tällainen
tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Isossa-Britanniassa.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden
2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion)
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) (a)-(d)
artiklan mukaisille tahoille (”korkean varallisuusaseman omaavat yhtiöt,
rekisteröimättömät yhdistykset jne.”) (kaikki tällaiset tahot yhdessä
”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen
saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Vuotuinen
liikevaihto on 2,3 miljardia euroa. 


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa