HKSCAN OYJ TÄYDENTÄÄ OSAKEANTIINSA LIITTYVÄÄ LISTALLEOTTOESITETTÄ

HKScan Oyj       PÖRSSITIEDOTE     1.12.2009 klo 15.30
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN,
KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG
KONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA. 


HKSCAN OYJ TÄYDENTÄÄ OSAKEANTIINSA LIITTYVÄÄ LISTALLEOTTOESITETTÄ

HKScan Oyj (”Yhtiö”, ”HKScan”) on päättänyt täydentää osakeantiinsa liittyvää,
24.11.2009 päivättyä listalleottoesitettä, joka koostuu perusesitteestä ja
arvopaperiliitteestä (”Listalleottoesite”). Finanssivalvonta on 1.12.2009
hyväksynyt Listalleottoesitteen täydennyksen (”Listalleottoesitteen
täydennys”), joka liittyy HKScanin 1.12.2009 julkistamaan tiedotteeseen koskien
Lars Hultströmin eroa Yhtiön hallituksesta. 

Suomenkielinen Finanssivalvonnan hyväksymä Listalleottoesitteen täydennys on
tämän tiedotteen liitteenä ja on saatavilla 1.12.2009 alkaen Yhtiön
internet-sivuilla www.hkscan.com. Listalleottoesitteen täydennys on saatavilla
osakeannin merkintäpaikoista ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä
viimeistään 2.12.2009 alkaen. 


HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja, HKScan Oyj. Hänelle voi
jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218 


HUOMAUTUS:

Tämä tiedote tai sen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi
tai merkitsemiseksi Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita
ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti. HKScan Oyj ei aio rekisteröidä
tarjouksen mitään osaa tai arvopapereita Yhdysvalloissa eikä myydä
arvopapereita julkisesti Yhdysvalloissa. Tästä tiedotteesta ei saa tehdä
kopioita eikä niitä saa jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita
eikä tässä viitattuja arvopapereita myydä millään alueilla, joilla tällainen
tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Isossa-Britanniassa.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden
2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion)
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) (a)-(d)
artiklan mukaisille tahoille (”korkean varallisuusaseman omaavat yhtiöt,
rekisteröimättömät yhdistykset jne.”) (kaikki tällaiset tahot yhdessä
”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen
saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Vuotuinen
liikevaihto on 2,3 miljardia euroa. 


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com


LIITE:

TÄYDENNYS HKSCAN OYJ:N 24.11.2009 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

1.12.2009


HKScan Oyj (”Yhtiö”) täydentää alla olevalla informaatiolla 24.11.2009
päivättyä Yhtiön osakeantiin liittyvää esitettä, joka koostuu perusesitteestä
sekä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä (”Esite”): 

Lars Hultström on omasta aloitteestaan 1.12.2009 ilmoittanut eroavansa HKScan
Oyj:n hallituksesta. Ero astuu voimaan heti. Hultström valittiin Yhtiön
hallitukseen uutena jäsenenä varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2009. 

Edellä mainitulla tiedolla täydennetään Esitteen kohtia ”Tiivistelmä - Johto”,
”Hallinto - HKScanin hallinto - Hallitus”, ”Hallinto - Hallituksen ja
johtoryhmän omistukset” sekä ”Hallinto - Hallituksen ja johdon palkkiot ja
etuudet”. 

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa