HKSCANIN RAKENNEMUUTOSKULUT SUOMESSA YLITTIVÄT ENNAKOIDUN TASON 2007 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

HKScan Oyj               PÖRSSITIEDOTE    17.1.2008, klo 14.00

HKSCANIN RAKENNEMUUTOSKULUT SUOMESSA YLITTIVÄT ENNAKOIDUN TASON 2007
VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 
- Alkuvuoden haasteena sianlihan matalat vientihinnat

HKScanin Suomen liiketoiminnassa vuonna 2006 käynnistetyn teollisen
rakennemuutoksen kertaluontoiset kustannukset kohosivat aiemmin arvioidusta
noin 3 miljoonasta yli 5 miljoonaan euroon vuoden 2007 viimeisellä
neljänneksellä. Toteutuneet kertaluontoiset kustannukset heikentävät koko
painollaan kyseisen jakson tulosta. 

Toteutunut kustannusylitys johtuu tuotannon siirtojen ennakoitua korkeammista
käynnistyskustannuksista. Lisäksi Vantaan tehtaalle siirrettyjen
tuotantolinjojen pitkittynyt ylösajo aiheutti myynnin kannalta tärkeän
joulusesongin alla toimituspoikkeamia ja myynnin menetyksiä. 

Vantaan tehtaan tuotantotehokkuus on kohentunut merkittävästi vuodenvaihteen
jälkeen, ja toimituspoikkeamat poistuvat kuluvan vuosineljänneksen aikana.
Kevään aikana käynnistyvä uusi logistiikkakeskus nostaa yhtiön
toimitusvarmuuden kilpailukykyiselle tasolle. 

Myös lihaliiketoiminnan kannattavuus heikkeni Suomessa vuoden 2007 viimeisellä
neljänneksellä. Alentuneen kannattavuuden taustalla on syksyn aikana tapahtunut
rehuraaka-aineiden hintojen nopea nousu. 

Alkuvuonna 2008 sianlihan kansainvälinen markkinatilanne ja korkeat
varastotasot Euroopassa pitävät vientihinnat poikkeuksellisen alhaisina
suhteessa hintatasoon yhtiön kotimarkkinoilla. Vaikka rehukustannusten nousua
on pystytty siirtämään tammikuun 2008 alussa myyntihintoihin,
lihaliiketoiminnan kannattavuus pysyy alkuvuonna tavoitteen alapuolella.
Tulospoikkeama näkyy varsinkin Suomessa ja Baltiassa, missä yhtiön riippuvuus
vientimarkkinoista on merkittävä. 

Sianlihan markkinanäkymät jarruttavat yhtiön tuloskehitystä alkuvuonna.
Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2007
vastaavaa lukua alemmalle tasolle. 

Yhtiö arvioi sianlihan markkinasyklin kääntyvän vuoden 2008 jälkipuoliskolla.
Tämä kysynnän ja tarjonnan oletettu tasapainottuminen kaventaa hintaeroja
yhtiön koti- ja vientimarkkinoiden välillä, mikä palauttaa
kannattavuuskehityksen jälleen ennakoidulle tasolle. 


HKScan Oyj


Kai Seikku
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Kai Seikku. Hänelle voi jättää soittopyynnön
Katja Backmanin kautta, puh. 010 570 2428 


JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa