KUTSU HK RUOKATALO GROUPIN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Group Oyj       PÖRSSITIEDOTE 27.11.2006, klo 10.00

KUTSU HK RUOKATALO GROUPIN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 22.12.2006 alkaen kello
11.00 yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoite Kaivokatu 18, 20520 Turku.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Swedish Meatsin liiketoiminnan hankkimiseen liittyvää suunnattua antia
koskeva valtuutus

Yhtiö ja Swedish Meats ovat 9.11.2006 allekirjoitetulla kauppakirjalla
sopineet Swedish Meatsin liiketoiminnan ostamisesta hankkimalla
liiketoiminnan yhtiöittämisen jälkeen Scan AB -nimisen yhtiön koko
osakekanta. Kaupassa on tarkoitus antaa Swedish Meatsin merkittäväksi
yhtiön A-sarjan osakkeita osana kauppahintaa edellyttäen, että kaupan
toteutumisedellytykset täyttyvät ja kauppa toteutetaan. Kaupan
toteutuminen edellyttää sekä Swedish Meatsin että HK Ruokatalo Groupin
päättävien elinten hyväksyntää. Kauppaa koskeva pörssitiedote on
julkistettu 10.11.2006.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
Swedish Meatsin hankintaa koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen
ehdoista. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla
enintään 4.843.000 A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2007
asti.

Informaatio

Hallituksen ehdotukset ja muut osakeyhtiölain 5. luvun 21. pykälässä
tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaina
15.12.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaivokatu 18,
20520 Turku. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
tiistaina 12.12.2006 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 12.12.2006
ennen kello 16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Group Oyj,
Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku tai telefaksilla numeroon (02) 2501667
tai sähköpostilla osoitteella marjukka.hujanen@hk-ruokatalo.fi tai
puhelimitse 010 570100/Hujanen. Kirjeitse, telefaksilla tai sähkö-
postitse ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjat pyydetään toimittamaan
edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Turussa 27.11.2006

HK Ruokatalo Group Oyj

Hallitus


Kai Seikku
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa