OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

HK Ruokatalo Group Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 5.2.2007, klo 14.00

OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

HK Ruokatalo Groupin Swedish Meatsille suuntaamassa osakeannissa
29.1.2007 merkittiin 4.843.000 uutta A-sarjan osaketta. Tätä vastaava
8.233.100,00 euron suuruinen osakepääoman korotus on tänään merkitty
kaupparekisteriin. Korotuksen seurauksena yhtiön osakepääoma nousi
58.587.428,10 eurosta 66.820.528,10 euroon.

Osakepääoma osakelajeittain ennen korotusta

       Osakkeita    %      Ääniä    %
A-sarja   29.063.193  84,33    29.063.193  21,20
K-sarja    5.400.000  15,67   108.000.000  78,80
Yhteensä   34.463.193  100,00   137.063.193  100,00

Osakepääoma osakelajeittain korotuksen jälkeen

       Osakkeita    %      Ääniä    %
A-sarja   33.906.193  86,26    33.906.193  23,89
K-sarja    5.400.000  13,74   108.000.000  76,11
Yhteensä   39.306.193  100,00   141.906.193  100,00

Jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni. Noteeraamattoman K-sarjan
osakkeilla on 20 ääntä kullakin. Kaikkien osakkeiden nimellisarvo on
1,70 euroa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus.

Uudet A-osakkeet tuottavat samat osakasoikeudet kuin vanhat A-osakkeet
tästä päivästä lukien lukuun ottamatta osinko-oikeutta: uudet A-
osakkeet ovat oikeutettuja osinkoon ensimmäisen kerran vasta yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen vuodelta 2006 mahdollisesti
maksettavaksi päättämän osingon maksamisen jälkeen.

Yhtiö hakee Helsingin Pörssiltä lisäerän ottamista pörssilistalle
siten, että kaupankäynti osakkeilla alkaa mahdollisimman pian kevään
2007 aikana omana arvo-osuuslajinaan. Erä yhdistetään yhtiön olemassa
oleviin osakkeisiin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä
vanhojen osakkeiden kanssa, kun osakkeita koskeva osinkoero on
poistunut.


HK Ruokatalo Group Oyj


Kai Seikku
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa