PANKKILAKON VAIKUTUKSET HKSCANIN OSAKEANTIIN

HKScan Oyj       PÖRSSITIEDOTE     11.12.2009 klo 10.00
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN,
KOKONAI-SUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG
KONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA. 


PANKKILAKON VAIKUTUKSET HKSCANIN OSAKEANTIIN

HKScan Oyj (”Yhtiö”, ”HKScan”) julkisti 24.11.2009 Yhtiön hallituksen
päättäneen osakeannista, jossa lasketaan liikkeeseen enintään 14 739 822 uutta
A-sarjan osaketta (”Tarjottavat osakkeet”) siten, että HKScanin
osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön uusia A-sarjan osakkeita
aikaisemman A- ja/tai K-sarjan osakkeenomistuksensa suhteessa (”Osakeanti”).
Osakeannin merkintähinta on 5,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Merkintäaika
alkoi 2.12.2009 ja päättyy 17.12.2009 klo 17.00. Merkintäoikeuksilla on voinut
käydä kauppaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) 2.12.2009 ja
10.12.2009 välisenä aikana. 

Rahoitusalaa koskettava kolmipäiväinen pankkilakko 14.-16.12.2009 ajoittuu
Osakeannin merkintäaikaan, joten sillä saattaa olla vaikutuksia Osakeannin
käytännön toimenpiteiden toteutukseen. Osakeannin merkitsijöiden tulee
kuitenkin toimia aiemmin ilmoitettujen Osakeannin toimintaohjeiden ja
aikataulun mukaisesti. 

Pankkilakon johdosta merkintäoikeuksilla tehtyjen kauppojen selvitys voi venyä
normaalia selvitysaikataulua pidemmäksi siten, että merkintäoikeudet saattavat
näkyä merkintäoikeuksia ostaneiden sijoittajien arvo-osuustileillä vasta
merkintäajan päättymisen 17.12.2009 jälkeen. Tästä huolimatta kaikki
osakemerkinnät tulee tehdä alkuperäisen merkintäajan aikana, eli
merkintätoimeksiannot tulee antaa ja merkintähinta maksaa viimeistään
17.12.2009 klo 17.00 mennessä. Mikäli merkintäoikeudet eivät vielä merkintää
tehtäessä näy merkintäoikeuksia ostaneen merkitsijän arvo-osuustilillä, tullaan
merkintätoimeksiannot toteuttamaan tällaisten merkintöjen osalta sen jälkeen,
kun viivästyneet merkintäoikeuksilla tehdyt kaupat on selvitetty. 

Pankkilakon vaikutuksesta Yhtiö tiedottaa Osakeannin lopullisesta tuloksesta
aiemmin ilmoitetusta poiketen arviolta 23.12.2009, Tarjottavat osakkeet
merkitään kaupparekisteriin ja väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön
nykyiseen A-osakelajiin arviolta 29.12.2009 ja kaupankäynti Tarjottavilla
osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 30.12.2009. 


HKScan Oyj 

Matti Perkonoja
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja, HKScan Oyj. Hänelle voi
jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218 


HUOMAUTUS:

Tämä tiedote tai sen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi
tai merkitsemiseksi Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita
ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti. HKScan Oyj ei aio rekisteröidä
tarjouksen mitään osaa tai arvopapereita Yhdysvalloissa eikä myydä
arvopapereita julkisesti Yhdysvalloissa. Tästä tiedotteesta ei saa tehdä
kopioita eikä niitä saa jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita
eikä tässä viitattuja arvopapereita myydä millään alueilla, joilla tällainen
tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Isossa-Britanniassa.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden
2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion)
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) (a)-(d)
artiklan mukaisille tahoille (”korkean varallisuusaseman omaavat yhtiöt,
rekisteröimättömät yhdistykset jne.”) (kaikki tällaiset tahot yhdessä
”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen
saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Vuotuinen
liikevaihto on 2,3 miljardia euroa. 


JAKELU: 
Nasdaq OMX, Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.hkscan.com

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa