HOK-Elannon vaalien tulokset: Yli 153 000 äänesti

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa 2016 äänesti kaikkiaan 153 495 asiakasomistajaa, kun vastaava määrä edellisissä vaaleissa oli 116 357. Äänestysaktiivisuus nousi 21,0 prosentista 26,0 prosenttiin. Mahdollisuutta äänestää internetin kautta käytti kaikkiaan 71 086 jäsentä eli 46,3 prosenttia äänestäneistä (40 204  ja 34,6 %).

Vaaleissa oli kaikkiaan 590 714 äänioikeutettua, mikä on 46 000 enemmän kuin edellisissä vuonna 2012 toimitetuissa vaaleissa. HOK-Elannon vaaleissa oli nyt jo kolmatta kertaa käytössä mahdollisuus äänestää verkossa. Osuuskauppa on maassamme ainoa taho, joka tarjoaa näin laajalle äänestäjäjoukolle mahdollisuuden myös nettiäänestämiseen. Järjestelmä toimi moitteettomasti koko äänestysajan. Äänestäjän henkilöllisyys varmistettiin niin, että äänestäjä kirjautui äänestyksen nettisivustolle omilla pankkitunnuksillaan.

– Oma tavoitteemme oli nostaa äänestysvilkkaus yli 25 prosentin, mitä pidimme hyvänä tuloksena nykyisessä tilanteessa. Olen iloinen siitä, että tämä saavutettiin ja jopa ylitettiin selvästi, toteaa HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.

– Olemme pyrkineet tekemään osallistumisen vaaleihin helpoksi mahdollistamalla sekä nettiäänestyksen että perinteisemmän postiäänestyksen. Uusia äänestäjiä on nyt saatu selvästi verkon puolella postiäänten määrän pysyessä entisellä tasolla. Vaali-innostusta pyrittiin myös nostamaan näkyvällä markkinoinnilla ja uudistamalla äänestäneiden kesken arvottavia palkintoja.

Osuuskauppa on aidosti demokraattisesti hallittu yritys, jonka ylimmässä päättävässä elimessä vaikuttavat ne ehdokaslistat ja henkilöt, jotka vaaleissa saavat eniten ääniä. On tärkeää, että edustajiston kokoonpano vastaa laajan omistajakunnan näkemyksiä osuuskaupan hallinnosta.

Kaksi tapaa äänestää

Vaalipalvelukokonaisuuden HOK-Elannolle tuotti Edita Prima Oy. Vaaleja suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota äänestäjän vaalisalaisuuden säilymiseen sekä sen varmistamiseen, että kukaan ei pääse äänestämään vaaleissa kahdesti. Annettua ääntä ei sen sijaan voida missään vaiheessa yhdistää äänestäjään

25 uutta edustajaa

HOK-Elannon edustajiston vaaleissa valittiin Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin. Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Edustajistoon valittiin 32 (34) naista ja 28 (26) miestä. Uusia edustajiston jäseniä on valittujen joukossa 25 (32), joista osa on ollut mukana varaedustajina aiemmin.

Eniten ääniä saaneet kymmenen ehdokasta olivat:
Erkki, Tuomioja, VTT, kansanedustaja, Helsinki 3 930 Lista B
Pentti Arajärvi, professori, Helsinki 2 665 Lista B
Tuula Haatainen, VTM, kansanedustaja, Helsinki 2 454 Lista B
Timo Harakka, kansanedustaja, Helsinki 2 402 Lista B
Jaana Pelkonen, VTM, kansanedustaja, Helsinki 2 356 Lista G
Kimmo Kiljunen, VTT, tietokirjailija, Vantaa 1 903 Lista D
Antti Kaikkonen, VTK, kansanedustaja, Tuusula 1 854 Lista V
Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja, Helsinki 1 718 Lista U
Sari Sarkomaa, THM, kansanedustaja, Helsinki 1 634 Lista G
Merike Rinne, eläkeläinen, Vantaa 1 508 Lista A

Ehdokaslistojen äänet jakautuivat seuraavasti:

Lista Ehdokaslistan nimi Ääniä % Paikkoja +/- Netti Netti%
A Ikäihmisten parhaaksi 2 599 1,70 % 1 +1 1 003 38,6 %
B Sosialidemokraatit, Helsinki 28 304 18,47 % 13 +4 10 833 38,3 %
C Sosialidemokraatit, Espoo 5 788 3,78 % 2 2 658 45,9 %
D Sosialidemokraatit, Vantaa 8 457 5,52 % 3 3 317 39,2 %
E Sosialidemokraatit, Muu Uusimaa 8 167 5,33 % 3 3 198 39,2 %
B-E 50 716 33,09 % 21 +4 20 006 39,4 %
F Kaupan osaajat 825 0,54 % - 519 62,9 %
G Kokoomus Helsinki 18 485 12,06 % 8 -1 9 038 48,9 %
H Kokoomus Uusimaa 12 600 8,22 % 5 -3 6 765 53,7 %
I Kristillisdemokraatit lähipalvelua kotimaisin tuottein 8 215 5,36 % 3 +1 3 716 45,2 %
J Svenska folkpartiet - Suomen ruotsalainen kansanpuolue 5 162 3,37 % 2 1 833 35,5 %
G-J 44 462 29,01 % 18 -3 21 352 48,0 %
K Asiakas - Kuluttajat 1 857 1,21 % 1 1 090 58,7 %
L Asiakasomistajan asialla 1 733 1,13 % 1 1 097 63,3 %
M Henkilöstön asialla 1 220 0,80 % - 658 53,9 %
K-M 4 810 3,14 % 2 2 845 59,1 %
N Vasemmistoliitto 10 574 6,90 % 4 -2 4 748 44,9 %
O Hyvät jakoon 556 0,36 % - 329 59,2 %
P Helsingin Perussuomalaiset 3 978 2,60 % 2 1 683 42,3 %
Q Uudenmaan Perussuomalaiset 5 930 3,87 % 2 2 783 46,9 %
P-Q 9 908 6,46 % 4 4 466 45,1 %
R Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen lista 2 622 1,71 % 1 1038 39,6 %
S From Waste to Taste 1 365 0,89 % - 907 66,4 %
T Vihreät - Uusimaa 6 041 3,94 % 2 3 708 61,4 %
U Vihreät - Helsinki 9 758 6,37 % 4 6 068 62,2 %
T-U 15 799 10,31 % 6 9 776 61,9 %
V Suomen Keskusta 8 737 5,70 % 3 3 984 45,6 %
W Demokraattinen liitto, Demokraatit - Demokraterna 284 0,19 % - 111 39,1 %
153 257 100,00 % 60 71 086 46,3 %
Hylättyjen äänien määrä oli 238.

Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt lopullisen vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä.

Tuomioja Erkki valtiotieteen tohtori, kansanedustaja Helsinki 3 930
Pelkonen Jaana kansanedustaja, VTM Helsinki 2 356
Arajärvi Pentti professori Helsinki 2 665
Kauma Pia KTM Espoo 1 267
Haatainen Tuula VTM, kansanedustaja Helsinki 2 454
Alanko-Kahiluoto Outi kansanedustaja Helsinki 1 718
Sarkomaa Sari kansanedustaja, THM Helsinki 1 634
Kiljunen Kimmo VTT, tietokirjailija Vantaa 1 903
Ebeling Mika pastori, raamattukouluttaja Helsinki 657
Uotila Kari kansanedustaja Espoo 1 112
Kuusisto Merja erikoissairaanhoitaja Tuusula 949
Niikko Mika kansanedustaja, yrittäjä Vantaa 510
Särkijärvi Jouni arkkitehti Espoo 519
Kaikkonen Antti VTK, kansanedustaja Tuusula 1 854
Harakka Timo kansanedustaja Helsinki 2 402
Alén Sini lastentarhanopettaja Vantaa 490
Asko-Seljavaara Sirpa professori Helsinki 1 167
Värmälä Johanna sairaanhoitaja (ylempi AMK), aluetoimitsija Espoo 667
Månsson Björn journalist Helsingfors 897
Hiltunen Rakel kaupunkineuvos Helsinki 1 115
Bryggare Arto kauppatieteiden kandidaatti Helsinki 998
Hakola Juha ylikomisario, hallintotieteiden maisteri Helsinki 901
Abdulla Zahra kätilö Helsinki 1 016
Laurikainen Samuli luomuviljelijä Helsinki 748
Kähärä Sirkka-Liisa sairaanhoitaja (AMK) Vantaa 935
Kanerva Seppo ye-kommodori Helsinki 457
Vahasalo Raija rehtori, ent. kansanedustaja Kirkkonummi 506
Kinnunen Marjo tiiminvetäjä Helsinki 1 174
Karttunen Pasi pääluottamusmies Hyvinkää 465
Laukkanen Antero kansanedustaja, sosiaalineuvos Espoo 636
Peltokorpi Terhi kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK) Helsinki 591
Paavolainen Sara näyttelijä, suntio-opiskelija Helsinki 931
Rydman Wille kansanedustaja, VTM Helsinki 845
Krohn Irina teatteritaiteen maisteri, toimitusjohtaja Helsinki 610
Söderman Jacob juris licentiat, oikeustieteen lisensiaatti Helsingfors 752
Suonperä Kaarina kamarineuvos, tapakouluttaja Vantaa 498
Prusti Riitta eläkeläinen Helsinki 609
Puhakka Sirpa päätoimittaja Helsinki 630
Kokkonen Paula varatuomari Helsinki 700
Luhtanen Leena valtiotieteiden maisteri Espoo 541
Juvonen Arja kansanedustaja, geronomi (AMK) Espoo 462
Reinikainen Pekka lääkäri Helsinki 474
Järvinen Jukka päihdetyöntekijä, opiskelija Helsinki 560
Norrena Vaula tutkija, pienyrittäjä Vantaa 427
Eklund Tarja leipomotyöntekijä Vantaa 608
Bogomoloff Harry VTM Helsinki 661
Laaninen Timo HTM, puoluesihteeri Helsinki 456
Larmo Jussi palvelupäällikkö, tradenomi Kerava 430
Finne-Elonen Laura erikoislääkäri, specialläkare Helsingfors 656
Vepsä Sinikka sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Helsinki 395
Koivulaakso Dan YTM, sopimustoimitsija Helsinki 591
Könkkölä Kalle toiminnanjohtaja Helsinki 483
Hakanen Yrjö freelancer, VTM Helsinki 671
Niemi Marika liiketalouden lehtori, KTM Espoo 470
Rinne Merike eläkeläinen Vantaa 1 508
Anttila Maija sairaanhoidon opettaja Helsinki 393
Rantanen Mari ensihoitaja (AMK), omaishoitaja Helsinki 375
Rihtniemi Suvi DI, toimitusjohtaja Helsinki 646
Saksala Harri muusikko, oikeustieteen kandidaatti Helsinki 358
Nurminen Jukka palveluvastaava, restonomi Helsinki 991

Edustajiston jäsenten lisäksi vaaleissa valittiin 60 varajäsentä. Heidän nimensä, vaalien tulokset kokonaisuudessaan ja kaikkien ehdokkaiden saamat äänimäärät on julkaistu osoitteissa osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto

Vuoden ostokset 12 000 € kolmelle voittajalle

Kaikkien äänestäneiden kesken arvottiin vuoden ostokset à 12 000 € kolmelle voittajalle.

Arpaonni suosi seuraavia:
Nora Nisula Espoosta, Pasi Nieminen Tuusulasta ja Leena Liukko Vantaalta.

Internetissä äänestäneet osallistuivat myös lisäarvontaan, jossa palkintoina oli 100 € arvoinen ravintolalahjakortti 50 voittajalle.
Voittajien nimet löytyvät osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto

#hokelantovaalit 

http://bit.ly/1QYsrue


Lisätietoja:

Talousjohtaja Laura Oja, puh. 010 76 60300, laura.oja(at)sok.fi
Tiedotuspäällikkö Ralf Nyberg, puh. 010 76 60590, ralf.nyberg(at)sok.fi

HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen 600 000 asiakasomistajaa.
Vuosittainen liikevaihto on 1,9 mrd. euroa, ja yritys työllistää noin 5 500 henkilöä.
HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla 320 toimipaikassa ja on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja.
Lisäksi HOK-Elanto on maan suurimpia ravintola-alan toimijoita.
www.hok-elanto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

HOK-Elanto tuottaa etuja ja palveluja pääkaupunkiseudun asukkaille. Omaa liiketoimintaa täydentää muu S-ryhmä sekä kymmenet yhteistyökumppanit eri elämänaloilta. Toimintaa ohjaavia perusarvoja ovat asiakasomistajan etu, osaava henkilökunta, kyky muuttua, vastuullisuus sekä tuloksellinen toiminta. HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen yli 600 000 asiakasomistajaa. Vuosittainen liikevaihto onyli 2 mrd. euroa, ja yritys työllistää noin 6 000 henkilöä. HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla 323 toimipaikassa ja on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja. Lisäksi HOK-Elanto on Pohjoismaiden suurimpia ravintola-alan toimijoita.