HOK ja Punainen Risti jakavat tietoa ja tukea koululaisille

HOK ja Punainen Risti jakavat tietoa ja tukea koululaisille Yhteistyö alkaa vuoden 2003 alusta HOK toteuttaa vastuullista yritystoimintaa muun muassa panostamalla asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuteen sekä tukemalla ravintola- ja kaupan alan koulutusta ja monikulttuurisuutta toimipaikoissaan. Uusin tapa ilmentää vastuullisuutta on toiminta nuorison hyväksi yhdessä Punaisen Ristin kanssa. HOK ja Punainen Risti toteuttavat pääkaupunkiseudulla nuorisoprojektin vuosina 2003 - 2005. Yhteistyö liittää yhteen Punaisen Ristin vapaaehtoiset, pääkaupunkiseudun koululaiset sekä HOK:n asiakkaat perheineen. Nuorisoprojektin teemoja ovat muun muassa auttamisen ja suvaitsevaisuuden tärkeys. HOK tarjoaa Punaiselle Ristille tilaisuuden arkipäivän auttamiseen toimipaikoissaan. Yhteinen toimen-pideohjelma valmistuu tammi-helmikuun vaihteessa. S-ryhmä on solminut Punaisen Ristin kanssa erillisen yhteistyösopimuksen, jonka mukaan alueosuuskaupat keskittyvät Punaisen Ristin jäsenhankintaan. HOK on julkaissut tuoreen esitteen Haasteena hyvä arki, johon on koottu paljon muitakin esimerkkejä, joilla HOK pyrkii kantamaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta (sivut liitteenä). Se koottiin HOK:n asiakasomistajien keskuudessa tehdyn tutkimuksen ja yritysmaailmassa meneillään olevan keskustelun tuloksena. Asiakkaat kaipaavat tietoa HOK:n toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista ja mahdollisuutta osallistua hyväntekeväisyyteen. Esitteen teemoja ovat muun muassa asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus ja tietoturva, henkilöstön hyvinvointi sekä monikulttuurisuus työyhteisössä. Ruoan puhtauteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi hygieniaosaamisella. HOK tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden suorittaa lakisääteinen hygienia-passi. Esitteessä kerrotaan myös HOK:n arvomaailmasta sekä osuustoiminnallisuuden merkityksestä esimerkiksi päätöksenteossa. Aiheisiin voi tutustua myös HOK:n verkkosivuilla www.hok.fi. Haasteena hyvä arki -esitettä voi tilata HOK:n asiakasomistajapalvelusta, puh: 09-188 2188, hokaop@sok.fi. Kuvia Punaisen Ristin yhteistyöstä voi tilata HOK:n viestintä- ja markkinointiosastolta, puh: 09-188 4190, nadja.safie@sok.fi Lisätietoja: HOK toimitusjohtaja Arto Hiltunen, puh. 050-500 2004, arto.hiltunen@sok.fi henkilöstöjohtaja Antero Levänen, puh. 050-500 2015, antero.levanen@sok.fi SPR Helsingin ja Uudenmaan piirin ohjelmapäällikkö Ari Hakala, puh. 09-129 3396, ari.hakala@redcross.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/13/20021213BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/13/20021213BIT00340/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/13/20021213BIT00340/wkr0003.pdf