Jokakoti.fi teki historiaa: Markkinapaikka verkossa suunniteltiin yhdessä kuluttajien ja asunnonvälittäjien kanssa

MTV3 yhdistää tietotaitonsa kuluttajien mediatottumuksista ja ryhtyy uudelle liiketoiminta-alueelle Jokakoti.fi -palvelulla. Palvelun käyttäjälähtöisyydestä vastaa suomalainen kansainvälisestikin kiitetty Idean Oy. Idean on tutkinut kuluttajien käyttäytymismalleja asunnonvälitysmarkkinoilla ja rakentanut palvelun sielun näiden kokemusten pohjalle yhdessä kuluttajien ja asunnonvälittäjien kanssa.

”Vahvasti kilpailluille markkinoille ei tulla tavanomaisella tuotteella. Jokakoti.fi yhdistää ainutlaatuisesti visuaalisen ja interaktiivisen median vahvuuksia – televisio ja web kulkevat käsi kädessä”, toteaa Juha Juosila, MTV:n internetliiketoiminnan johtaja. Jokakoti.fi verkkopalvelua täydentää televisiossa esitettävä asumisen erikoisohjelma, joka sunnuntai klo 10.30 MTV3-kanavalla. ”Jokakoti.fi ei ole pelkästään verkkopalvelu, vaan ilmiö. Me emme ole lähteneet asunnonvälitysliiketoimintaan, mutta olemme yhdistäneet eri medioidemme vahvuudet ja tietotaidon kuluttajien käyttäymismalleista. Näiden kokemusten johdattamana tarjoamme asiakkaillemme alan tehokkaimman markkinapaikan”, Juosila selventää. Myytävien ja vuokrattavien asuntojen lisäksi Jokakoti.fi-sivusto tarjoaa monipuolisia karttoja alueen palvelutarjonnasta. Saatavilla on myös tilastotietoa asuinalueen ikä- ja tulojakaumista sekä markkinatietoa asuntokaupan kehityksestä. Jokakoti.fi-palvelussa asuntoja voi etsiä myös asumisympäristön ja sieltä löytyvien palveluiden perusteella. Käyttäjälähtöinen suunnittelu varmistaa, että palvelussa keskitytään alusta asti oikeisiin asioihin jotka tarjoavat lisäarvoa kuluttajille. ”Käyttäjälähtöinen suunnittelu varmistaa, että palvelussa keskitytään alusta asti oikeisiin asioihin jotka tarjoavat lisäarvoa kuluttajille ja tuovat palvelun sielun kuluttajan työpöydälle, helposti, ymmärrettävästi ja mielenkiintoisella tavalla”, Ideanin perustaja Risto Lähdesmäki kertoo. Verkkopalvelu hyödyntää uusimpia web-teknologioita, mutta on silti helppokäyttäinen, koska se perustuu vahvasti Ideanin käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. ”Kysymys on ihmisten käyttäytymisestä ja siihen liittyvien hetkien ymmärtämisestä. Idean onnistui tunnistamaan nämä käyttäytymismallit ja suunnittelemaan ne intuitiiviseksi osaksi konseptia”, jatkaa Juha Juosila.

Yrityksestä

House of PR specializes in defining, planning and carrying through communications activities.

Liitteet & linkit