Mobiilisisältö myy ilmaispalveluiden haasteesta huolimatta

Idean tutki Suomen mobiilisisältöpalvelumarkkinoita, mobiilimarkkinointia ja päätelaitekantaa huhti-toukokuussa 2009. Tutkimuksen mukaan mobiilisisältöpalveluita myytiin 69 miljoonalla eurolla vuonna 2008, mikä oli yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Sisältöpalvelumyynnin kasvu päättyi vuonna 2007 muutamien keskeisten palvelualueiden kysynnän kääntyessä laskuun. Erityisesti perinteisten mobiiliviihdepalveluiden, kuten soittoäänien ja taustakuvien, liikevaihto on laskenut viime vuosina. Samanaikaisesti useimpien muiden palvelualueiden liikevaihto on jatkanut kasvuaan. Palveluiden kokonaismyynnin ennustetaan kasvavan lähivuosina hitaasti ja kasvun vauhdittuvan pidemmällä aikavälillä. Kasvuodotuksia kohdistuu erityisesti mobiilimusiikkiin, sovelluskauppojen sisältöihin sekä mobiilipelaamiseen.

Sisältöpalvelumyynti koostuu kymmenistä eri palvelualueista. Kysyntä keskittyy kuitenkin muutamiin palveluihin ja viisi suurinta palvelualuetta edusti yli puolta kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihdoltaan suurimpia palvelualueita vuonna 2008 olivat hakupalvelut, soittoäänet, matkaliput sekä chat- ja yhteisölliset palvelut. Liikevaihdoltaan merkittäviä kasvupalveluita vuonna 2008 olivat hakupalvelut, mobiilimatkaliput, auton rekisteritietopalvelut ja mobiilihuutokaupat. Nämä palvelut kasvoivat lisääntyneen käytön sekä hintojen nousun ansiosta. Mobiilipalveluiden käyttö on monipuolistunut vauhdilla viime vuosina ja internetiä käytettiin Suomessa yli miljoonalla matkapuhelimella vuonna 2008. Mobiilipalveluiden lisääntynyt käyttö ei ole kuitenkaan heijastunut sisältöpalveluiden tai mobiilimarkkinoinnin tulojen kasvuksi. Palveluiden kehittämisessä on ollut hitaampi ajanjakso ja uusia liikevaihdoltaan merkittäviä sisältöpalvelualueita ei ole viime vuosina syntynyt. ”Tilanne on kuitenkin muuttumassa ja sisältöpalveluihin liittyy yhä merkittäviä kaupallisia kasvumahdollisuuksia. Samalla sisältöpalveluiden strateginen merkitys on noussut suurten globaalien toimijoiden hakiessa sovelluskauppojen avulla liikevaihtoa ja asiakasuskollisuutta.” arvioi Ideanin markkina-analyytikko Kalle Snellman. ”Markkinoiden kasvun hiipumisesta huolimatta mobiilipalveluihin liittyy yhä suuria mahdollisuuksia. Mobiilikanavan merkitys on vahvassa kasvussa ja samalla palveluiden houkuttelevuus on kasvamassa käytettävyyden parantuessa ja palveluvalikoiman monipuolistuessa.” Mobiilikanavasta on tullut lyhyessä ajassa massamedia. Tästä huolimatta mobiilimainonta ei ole kehittynyt odotusten mukaisesti. Mobiilimainontaan käytettiin vuonna 2008 noin kaksi miljoonaa euroa. Samanaikaisesti mobiili asiakasviestintä on kasvanut merkittäväksi markkinaksi. Yritykset ja muut organisaatiot lähettivät asiakkailleen ja muille sidosryhmille noin 100 miljoonaa viestiä vuonna 2008. Tällaisia viestejä ovat esim. vähittäiskaupan lähettämä muistutus tilatun tavaran saapumisesta kauppaan tai autohuoltamon viesti auton huollon valmistumisesta. Tutkimus toteutettiin haastattelu- ja kirjoituspöytätutkimuksen yhdistelmänä huhti-toukokuussa 2009. Tutkimuksen tilaajia ovat Elisa Oyj, Liikenne- ja viestintäministeriö, Teleforum ry, TeliaSonera Oyj ja Viestintävirasto. Tutkimus on ladattavissa osoitteessa: www.idean.com/news/mobile-content-report-2009/

Yrityksestä

House of PR specializes in defining, planning and carrying through communications activities.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit