Pörssiyhtiöiden brandien arvot edelleen laskematta

Uusi standardi nostaa brandin johdon agendalle Viestintätoimisto House of PR toteutti jo toisena vuonna peräkkäin NASDAQ OMX Helsingissä noteeratuille yhtiöille suunnatun kyselyn koskien vuoden 2009 alussa voimaan tullutta Corporate Governance –koodia ja sen ohjeistusta. Ohjeistus on saavuttanut pörssiyhtiöt hyvin ja sen vaatimat tiedot löytyvät 90 prosentin mielestä joko erittäin hyvin tai melko hyvin yhtiöiden nettisivuilta. Kyselyyn vastannut asiantuntijaryhmä tosin on asiasta toista mieltä, 40 prosentin mielestä tiedot löytyvät yhtiöiden sivuilta edelleen melko huonosti. Kun kysyimme yhtiöiden mielipidettä omaa brandiaan kohtaan, yhtiöiden vastaukset yllättivät. Lähes 90 prosenttia vastanneista yhtiöistä ei ole laskenut tai määrittänyt yhtiönsä brandin euromääräistä arvoa ja joka kolmannes ei pidä brandinsa arvon laskemista tärkeänä. Viime vuoden kyselyssä vastanneista 17 prosenttia oli laskenut brandinsa arvon. Vastanneista 70 prosenttia pitää kuitenkin tärkeänä ja mahdollisena, että jatkossa brandin arvon laskeminen tulee ajankohtaiseksi. Tämä myötäilee viimevuotista tulosta, jolloin 75 prosenttia suhtautui myönteisesti brandin arvon laskemiseen. Ajankohtaiseksi asian tekee se, että Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on parhaillaan laatimassa brandin standardia, joka julkaistaneen tämän vuoden lopulla. Brandien arvonmäärityksessähän ongelmana on ollut yhteisten, hyväksi koettujen mittareiden puute. - Brandin kilpailuvoimaa on perinteisesti mitattu erilaisilla tutkimuksilla, esimerkiksi brand trackereillä. Varsinaista brandin arvoa ei ole mitattu monessakaan yrityksessä osana yhtiön suoritustason mittaristoa, sillä se on koettu liian raskaaksi ja kalliiksi. Jotta brandi-asiat nousisivat ylimmän johdon agendalle ja omistajat pystyisivät seuraamaan omistuksensa arvon kehitystä, brandin arvon mittauksen tulisi olla yhdenmukaista ja toistuvaa. Se voidaan tehdä myös kevyemmin – operatiivista toimintaa tukevasti, toteaa House of Branding –yhtiöiden toimitusjohtaja Jane Moilanen. Lisätietoja: Jane Moilanen toimitusjohtaja House of Branding 040-503 4009 Jari Mether viestinnän konsultti House of PR 0500-421 388

Yrityksestä

House of PR specializes in defining, planning and carrying through communications activities.

Tilaa