Pörssiyhtiöiden vuosikertomukset edelleen perinteisessä muodossa

Viestintätoimisto House of PR teki toisena vuonna peräkkäin kyselytutkimuksen NASDAQ OMX Helsingissä noteeratuille yhtiöille. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin yhtiöiden suhtautumista vuosikertomuksen toteuttamiseen aitona verkkovuosikertomuksena. Kaikilla yhtiöillä vuosikertomus on saatavissa ja luettavissa verkossa, mutta edelleen noin puolella se on joko perinteisenä pdf-versiona tai hieman kehittyneemmässä digipaper-muodossa. Vastanneista yhtiöistä runsas puolet (57 prosenttia) ei aio jatkossakaan siirtyä verkon mahdollisuuksia hyödyntävään versioon, vaikka siihen on jo runsaasti hyviä työkaluja tarjolla. Kyselytutkimukseen vastanneista yhtiöistä vain vajaalla 20 prosentilla on sellainen käytössään. Kyselyssä 12 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, ettei yhtiöbrandin tavoitteita ole tarpeen huomioida sijoittajaviestinnässä. Kilpailu sijoittajien ja analyytikkojen mielenkiinnosta markkinoilla on kuitenkin monelle pörssiyhtiölle jokapäiväinen haaste. Siksi yhtiöbrandin ja sijoittajaviestinnän tulee kulkea käsi kädessä toinen toistaan tukien. - Kyselymme mukaan pörssiyhtiöissä koetaan, että vuosi sitten voimaan tulleet CG-ohjeet ovat yhtiöiden verkossa hyvin esillä, eli siinä on oltu aktiivisia ja haluttu palvella sijoittajia aiempaa paremmin. Vuosikertomusten osalta ei kuitenkaan ole vielä siirrytty tai kenties edes harkittu siirtymistä web-maailmaan paremmin sopivaan, selailtavaan verkkovuosikertomukseen. Tilanne ei ole vuodessa muuttunut, sillä viime vuonna saimme samansuuntaisen vastauksen, toteaa House of PR:n viestinnän konsultti Ulla Koivula. House of PR on tutkinut myös suomalaisten yhtiöiden sosiaalisen median käyttöä. Yhä useampi yhtiö on ottanut myös sosiaalisen median agendalleen ja aikoo laatia tai on jo laatinut oman sosiaalisen median strategiansa ja toimintamallinsa. Ainakin yksi suomalaisyhtiö on jo julkaissut oman vuosikertomuksensa YouTubessa. - Suuntaus on yhä avoimempaan ja läpinäkyvämpään tiedonkulkuun, jossa interaktiivisuus on avainasemassa. Siksi myös pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnän tulee vastata tämän päivän haasteisiin. Yksi kehitysaskel olisi vuosikertomuksen verkkoversion ajanmukaistaminen, toteaa Koivula.

Yrityksestä

House of PR specializes in defining, planning and carrying through communications activities.

Tilaa