Huhtamäki ehdottaa rahastoannilla toteutettavaa osakkeiden pilkkomista

PRESS RELEASE 25.7.2002 Huhtamäki ehdottaa rahastoannilla toteutettavaa osakkeiden pilkkomista Huhtamäki Oyj:n hallitus ehdottaa 26.8.2002 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden määrä nelinkertaistetaan osakkeiden likviditeetin lisäämiseksi. Teknisesti osakkeiden pilkkominen eli splitti aiotaan toteuttaa rahastoannilla, jossa jokaista vanhaa osaketta kohti annetaan kolme uutta osaketta. Järjestely sisältää osakepääoman korotuksen rahastoannilla, tarvittavat tarkistukset yhtiöjärjestykseen sekä yhtiön johdon optio-ohejelmien tekniset muutokset. Rahastoannissa annetaan yhteensä 75.916.344 kappaletta uusia osakkeita, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 3,40 euroa. Oikeus uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 29.8.2002 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakepääoman korotus, 86,04 milj. eurosta 344,15 milj. euroon, toteutetaan siirtämällä korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2002 alkaneelta tilikaudelta ja tulevat pörssikaupan piiriin välittömästi osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoannin johdosta yhtiön osakkeiden omistussuhteet eivät muutu. Yhtiön vuoden 1997 optiolainan ja vuoden 2000 optio-oikeuksien antamisen ehtoja muutetaan siten, että optiotodistusten ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttaminen Yhtiön hallitus ehdottaa, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §:ää muutettaisiin siten, että - yhtiön vähimmäispääoma on 200.000.000 euroa ja enimmäispääoma 1.000.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta ja - yhtiössä on osakkeita vähintään 50.000.000 kappaletta ja enintään 250.000.000 kappaletta. Lisätiedot: lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. (09) 6868 8380 HUHTAMÄKI OYJ Juha Salonen Markku Pietinen lakiasiainjohtaja viestintäjohtaja ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00080/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Huhtamäki on yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Kuluttajapakkauksiin erikoistuneella yrityksellä on 17 000 työntekijää yli 30 maassa ja liikevaihto noin 15 miljardia markkaa. Emoyhtiö, Huhtamäki Oyj, on listattu Helsingin pörssissä.

Tilaa