Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.7.2003 KLO 13.10 1/9 MYÖNTEINEN VOLYYMIKEHITYS JATKUI, KATTEET VIELÄ AHTAALLA Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003 Kuluttajapakkauksiin erikoistuneen Huhtamäen myyntivolyymin kehitys jatkui myönteisenä vuoden 2003 toisella neljänneksellä. Jakson raportoitu liikevaihto oli 556 milj. euroa, 9 % alle vuoden 2002 vastaavan luvun. Myyntivolyymi kasvoi 3 %, mutta valuuttakurssimuutokset painoivat liikevaihtolukua 9 % ja hintojen sekä myyntirakenteen muutokset yhteensä 3 %. Kohonneet raaka-ainekustannukset ja alentuneet myyntihinnat rasittivat edelleen liikevoitto-marginaalia. Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli 42 milj. euroa (-39 %). Avainluvut Q2 Muutos H1 Muutos Milj. euroa 2003 y-o-y,% 2003 y-o-y,% Liikevaihto 556 -9 1 -8 Liikevoitto 42 -39 81 -32 (EBITA) EBITA, % 7,5 - 7,5 - liikevaihdosta Voitto ennen 22 -54 39 -48 veroja Nettovoitto 14 -58 26 -50 EPS*, euroa 0,25 -43 0,47 -35 ROI*, % - - 10,3 -18 * Ennen liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden poistoja Myynti alueittain Q2 Muutos H1 Muutos * * Milj. euroa 2003 % 2003 % Eurooppa 315 0 615 +2 Amerikka 163 0 306 -1 A-O-A 78 +3 154 +4 Yhteensä 556 +1 1.074 +1 * Muutos kiintein valuuttakurssein (vertailukelpoinen myynti) Myynti* - Euroopan vertailukelpoinen myynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä 3 %, mutta kierrätyspaperin myynnin heilahtelu jätti liikevaihdon edellisvuotiselle tasolle. Sekä tarjoilupakkaukset (Food Service) että kuluttajatuote-pakkaukset (Consumer Goods) kasvattivat myyntiään. - Amerikassa myyntivolyymi kasvoi prosentin, mutta hintojen ja myyntirakenteen muutokset alensivat liikevaihtoa saman verran. Tarjoilupakkausten myynti kääntyi toisella vuosineljänneksellä kasvuun. - Aasian, Oseanian ja Afrikan myynti kasvoi erityisesti Aasian hyvän kehityksen ansiosta 3 %. * Tarkastelu kiintein valuuttakurssein Kannattavuus - Toisen neljänneksen liikevoitoksi ennen liikearvon poistoja (EBITA) muodostui 42 milj. euroa, kun se vuotta aiemmin oli 69 milj. euroa (-39 %). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto heikkeni 81 milj. euroon edellisvuoden 118 milj. eurosta (-32 %). Vastaava liikevoittomarginaali huhti-kesäkuulta oli 7,5 % (11,3 % vuonna 2002) ja tammi-kesäkuulta samoin 7,5 % (10,1 % vuonna 2002). - Liikevoittomarginaali heikkeni edellisvuotisesta ennen muuta siksi, että kohonneita raaka-ainehintoja ei saatu siirretyksi myyntihintoihin. Myös myyntirakenteen muutokset rasittivat kannattavuutta. Näkymät Useat tekijät haittasivat myyntikatteen elpymistä tärkeällä toisella vuosineljänneksellä. Raaka-aineiden aiheuttama kustannuspaine hellittää kolmannella vuosineljänneksellä, erityisesti Euroopassa, ja myyntivolyymin myönteinen kehitys jatkuu toisella vuosipuoliskolla. Tämä ei kuitenkaan korvaa alkuvuoden vaimeaa kehitystä. Koko vuoden 2003 tuloksen odotetaan jäävän selvästi alle viimevuotisen. Espoossa 25.7.2003 Huhtamäki Oyj Hallitus Taloudellinen kehitys Euroopassa raportoitu liikevaihto heikkeni toisella vuosineljänneksellä 2 % ja oli 315 milj. euroa. Kuuden kuukauden vastaava luku pysyi ennallaan 615 milj. eurossa. Huhti-kesäkuun myyntivolyymi kasvoi tuntuvat 5 %, mutta valuuttakurssikehitys (-2 %), hintojen ja myyntirakenteen muutokset (-2 %) sekä kierrätyspaperin myynnin heilahtelu (-3 %) painoivat liikevaihtolukua. Sekä kuluttajatuotepakkausten että tarjoilupakkausten liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Kuluttajatuotepakkauksissa joustopakkausten ja kalvojen myynnin voimakas kasvu korvasi jäätelöpakkausten myynnin alenemista. Tarjoilupakkauksissa catering-tuotteet ja myynti pikaruokaketjuille piristyi, mutta vähittäiskauppojen kerta-astiamyynti oli hienoisessa laskussa. Venäjällä ja Puolassa kummankin liiketoiminta- alueen myynti vahvistui tuntuvasti. Alueen liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli 24 milj. euroa (-27 %) toisella vuosineljänneksellä ja 48 milj. euroa (-16 %) tammi- kesäkuussa. Liikevoittomarginaali aleni 2,5 prosenttiyksikköä 7,6 prosenttiin, pääasiassa siksi, että kohonneita raaka-ainehintoja ei saatu siirretyksi myyntihintoihin. Myös Saksan ja Iso-Britannian tuotanto-ongelmat heijastuivat kannattavuuteen. Vastaava kuuden kuukauden liikevoittomarginaali oli 7,8 %, 1,5 prosenttiyksikköä alle edellisvuotisen. Sidotun pääoman tuotto (RONA) aleni 13,2 prosenttiin oltuaan vuotta aiemmin 15,2 %. Amerikan liikevaihto aleni 20 % ja oli 163 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä. Kuuden kuukauden liikevaihto oli 306 milj. euroa (- 21 %). Toisen vuosineljänneksen lasku johtui täysin euron vahvistumisesta. Pieni myyntivolyymin kasvu (1 %) korvasi hintojen ja myyntirakenteen aiheuttaman laskun (-1 %). Vähittäiskaupan kerta- astioiden myynnin kasvun jatkuminen paransi koko Pohjois-Amerikan tarjoilupakkausten liikevaihtoa. Kuluttajatuotepakkausten liikevaihtoa painoivat asiakkaiden laimea markkinointiaktiviteetti ja tilausten siirtyminen. Alueen liikevoitto oli 10 milj. euroa (-56 %) toisella vuosineljänneksellä ja 15 milj. euroa (-59 %) tammi-kesäkuussa. Vastaava liikevoittomarginaali oli huhti- kesäkuussa 6.3 %, 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Hintojen sekä myyntirakenteen muutokset vaikuttivat marginaaliin noin 2,5 prosenttiyksikköä ja viive myyntihintojen sopeuttamisessa raaka- ainehintojen nousuun 1,5 prosenttiyksikköä. Kuuden kuukauden marginaali oli 5,0 %, 4,5 prosenttiyksikköä alle edellisvuotisen. RONA oli 10,6 % oltuaan vuotta aiemmin 16,4 %. Aasian, Oseanian ja Afrikan toisen vuosineljänneksen liikevaihdoksi muodostui 78 milj. euroa, 6 % alle edellisvuotisen. Myyntivolyymin (2 %) ja muiden tekijöiden (1 %) positiivinen kehitys ei riittänyt tasoittamaan valuuttakurssimuutosten 9 prosentin heikentävää vaikutusta. Aasian vahva kehitys jatkui edelleen lähinnä joustopakkausten hyvän menestyksen johdosta. Myös tarjoilupakkausten liikevaihto kasvoi. Oseaniassa tarjoilupakkauksilla oli vaimea vuosineljännes ja kuluttajatuotepakkaukset kärsivät alhaisesta jäätelömyynnistä. Afrikan kehitys jatkuu positiivisena. Koko alueen kuuden kuukauden liikevaihto oli 154 milj. euroa (-5 %). Alueen liikevoitto oli 5 milj. euroa (-41 %) toisella vuosineljänneksellä ja 11 milj. euroa (-32 %) tammi-kesäkuussa. Kohonneet tuotantokustannukset ja viive myyntihintojen sopeuttamisessa raaka-ainehintojen nousuun olivat pääasiallinen syy liikevoittomarginaalin heikkenemiseen 3,7 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta 6,5 prosenttiin. Vastaava kuuden kuukauden liikevoittomarginaali oli 7,0 %, 2,8 prosenttiyksikköä alle edellisvuotisen. RONA oli 13,8 % oltuaan vuotta aiemmin 15,0 %. Liiketoiminnan liikevoitoksi muodostui toisella vuosineljänneksellä 39 milj. euroa, 39 % alle edellisvuotisen, ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 74 milj. euroa (-33 %). Konsernin royaltitulot ja jakamattomat kulut tuottivat 3 milj. euron nettotulon, joten kokonaisliikevoitoksi ennen liikearvon poistoja (EBITA) muodostui 42 milj. euroa (-39 %). Kuuden kuukauden EBITA oli 81 milj. euroa (-32 %). Vastaava luku liikearvon poistojen jälkeen (EBIT) oli huhti-kesäkuussa 32 milj. euroa (-45 %) ja tammi-kesäkuussa 61 milj. euroa (-37%). Valuuttakurssikehitys, lähinnä Yhdysvaltain dollarin heikentyminen, selittää liikevoiton (EBITA) supistumisesta 4 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä ja 7 milj. euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Nettorahoituskulut pysyivät ennallaan, huhti-kesäkuun kulut olivat 11 milj. euroa ja ensimmäisen vuosipuoliskon 23 milj. euroa. Toisen neljänneksen voitto ennen vähemmistöosuuksia ja veroja oli 22 milj. euroa (-54 %) ja vastaava kuuden kuukauden voitto 39 milj. euroa (-48 %). Verot olivat alemman tuloksen vuoksi toisella vuosineljänneksellä 7 milj. euroa, 5 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähemmistöosuus aleni miljoonan euron verran, mikä johtui saksalaisen tytäryhtiön vähemmistöosuuden lunastamisesta vuoden 2002 lopussa. Nettovoitoksi muodostui täten 14 milj. euroa (-58 %). Tammi-kesäkuun nettovoitto oli 26 milj. euroa (-50%). Tilikauden 2002 ja alkuvuoden 2003 aikana tehtyjen osakkeiden takaisinostojen ansiosta liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä aleni 101,2 miljoonasta 96,7 miljoonaan osakkee-seen. Voitto osaketta kohti oli täten 0,25 euroa ennen liikearvon poistoja (0,44 euroa vuonna 2002) ja 0,15 euroa liikearvojen poiston jälkeen (0,34 euroa vuonna 2002). Vastaavat kuuden kuukauden luvut olivat 0,47 euroa (0,72 euroa vuonna 2002) ja 0,27 euroa (0,51 euroa vuonna 2002). Valuuttakurssimuutosten vaikutus voittoon osaketta kohti ennen liikearvon poistoja oli 2 senttiä toisella vuosineljänneksellä ja 4 senttiä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. ROI (sijoitetun pääoman tuotto) oli 12 kuukauden liukuvana keskiarvona 10,3 % oltuaan vuotta aiemmin 12,6 %. Oman pääoman tuotto (ROE) heikkeni 12,5 prosentista 14,8 prosenttiin. Rahoitusasema Osinkoa maksettiin kauden aikana 36,5 milj. euroa. Nettovelka oli 836 milj. euroa, 14 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2002 lopussa. Velkaantumisaste (nettovelan suhde omaan pääomaan, gearing) oli 99% oltuaan vuoden lopussa 97%. Toisen neljänneksen aikana investointeja tehtiin 24 milj. euron arvosta, ja kuuden kuukauden investoinnit olivat 41 milj. euroa. Merkittäviä hankkeita olivat muovikalvoja valmistava tehdas Malvernissa, Yhdysvalloissa, joustopakkauksia valmistava yhteisyritys Brasiliassa, kapasiteetin lisäys Saksan Ronsbergin jousto-pakkaustehtaalla, uusi joustopakkaustehdas Vietnamissa sekä munapakkauk-siin keskittyvä Moskovan kuitupakkaus-tehdas Venäjällä. Kaikki hankkeet etenevät aikataulujensa mukaisesti. Koko vuoden investointiarvio on noin 120 milj. euroa. Osakkeen kehitys Osakekurssit*, euroa 2.1. 9.69 8.1. 9.80 ylin 8.3. 8.00 alin 30.6. 8.85 * Päätöskurssit Osakekurssi kohosi kesäkuun alkuun mennessä 20 %, 9,60 euroon, oltuaan maaliskuussa alhaisimmillaan 8,00 euroa. Yhtiö ilmoitti 12.6., ettei se yllä koko vuoden aiemmin asetettuun tulostavoitteeseensa. Ilmoituksen jälkeen osakkeen hinta on pysytellyt kesäkuun lopun 8,65 - 9,25 euron tasolla. Tammi-kesäkuussa osakkeen keskimääräinen päivävaihto Helsingin Pörssissä oli 1,8 milj. euroa. Takaisinosto-ohjelma, jonka puitteissa yritys osti markkinoilta 5.061.089 omaa osakettaan, yhteensä 5 % liikkeessä olevista osakkeista, saatiin päätökseen helmikuun lopussa. Osakkeiden keskihinnaksi tuli 9,19 euroa. Yhdysvaltalainen omaisuudenhoitoyhtiö Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC on 10.7.2003 ilmoittanut Huhtamäki Oyj:lle, että sen hallinnoimien eri rahastojen yhteinen omistusosuus Huhtamäki Oyj:n osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä on 5,04 prosenttia. Kesäkuun lopussa ulkomainen omistus oli 28 % liikkeessä olevista osakkeista. Liiketoiminnan kehittyminen ja ajankohtaiset hankkeet vuoden 2003 toisella vuosipuoliskolla Muoviraaka-aineiden hintapaineet hellittävät kolmannella neljänneksellä. Liiketoiminnan vahvistamiseksi on käynnistetty useita hankkeita, joissa keskitytään tuotannon parantamiseen ja kustannustehokkuuteen. Myynti- volyymin positiivisen kasvun odotetaan jatkuvan toisella vuosipuoliskolla. Muutoksia johdossa Huhtamäen Afrikan-toiminnasta vastannut johtaja Joel Portnoj on nimitetty Euroopan Food Service -toimialajohtajaksi (Division President, Food Service Europe). Hän seuraa tehtävässään Jan Långia, joka on siirtynyt uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle. Henkilöstö Huhtamäellä oli 16,193 työntekijää kesäkuun lopussa, mikä on 153 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Täysipäiväisenä laskettu henkilöstön määrä aleni noin 450 työntekijällä, lähinnä Euroopan muutoksista johtuen. Telekonferenssi Toimitusjohtaja Timo Peltola ja talousjohtaja Timo Salonen esittelevät Huhtamäen toisen vuosineljänneksen tuloksen telekonferenssissa perjantaina 25.7. kello 15.30 Helsingin / 13.30 Lontoon / 08.30 New Yorkin aikaa. Telekonferenssi pidetään englanniksi. Kaikki yksityiskohdat osallistumisesta löytyvät yrityksen verkkosivuilta www. huhtamaki.com, linkin "2nd Quarter Results" alta. Telekonferenssin voi kuunnella jälkeenpäin internetin kautta, osoite löytyy saman etusivulla olevan linkin alta. Lisätiedot: Talousjohtaja Timo Salonen, puh. (09) 6868 8401 Sijoittajasuhdepäällikkö Markus Holm, puh. (09) 6868 8519 HUHTAMÄKI OYJ Timo Salonen talousjohtaja Juha Salonen lakiasiainjohtaja ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00140/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00140/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Huhtamäki on yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Kuluttajapakkauksiin erikoistuneella yrityksellä on 17 000 työntekijää yli 30 maassa ja liikevaihto noin 15 miljardia markkaa. Emoyhtiö, Huhtamäki Oyj, on listattu Helsingin pörssissä.