ylimääräinen yhtiökokous 10.10.2001

Huhtamäki Oyj: ylimääräinen yhtiökokous 10.10.2001 Huhtamäki Oyj:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön osakepääoman alentamisesta sekä tästä aiheutuvista yhtöjärjestyksen muutoksista. Kokous järjestetään 10.10.2001. Hallituksen ehdotukset liittyvät yhtiön omien osakkeiden takaisinostoon sekä Suomen Kulttuurirahaston ja Stichting Van Leer Group Foundationin välisen osakassopimuksen raukeamiseen jälkimmäisen myytyä omistamansa 4,6 milj. Huhtamäki Oyj:n osaketta yhtiön hollantilaiselle tytäryhtiölle. Yhtiön osakepääomaa ehdotetaan alennettavaksi 20,98 miljoonalla eurolla 86,03 miljoonaan euroon mitätöimällä yhtiön ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön hallussa olevat 6.172.015 omaa osaketta. Osakepääoman alentamista vastaava määrä ehdotetaan siirrettäväksi ylikurssirahastoon, jolloin yhtiön sidottu oma pääoma ei muutu. Yhtiöjärjestyksen 3. pykälään sisältyväksi osakepääoman vähimmäismääräksi ehdotetaan 80 milj. euroa. Yhtiön hallituksen kooksi ehdotetaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän henkilöä. Suomen Kulttuurirahaston ja Stichting Van Leer Group Foundationin oikeus nimetä hallitukseen yksi tai kaksi edustajaansa ehdotetaan poistettavaksi ao. säätiöiden välisen osakassopimuksen rauettua. Hallitukseen ei voitaisi valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallitus valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan aiemman kahden asemesta. Ehdotuksen mukaan yhtiön hallitus nimeää johtokuntaan tarvittavan määrän ylimmän johdon edustajia aiemman kuuden hengen asemesta. Yhtiöjärjestyksen 12. pykälä ja sen edellyttämä 2., 4. ja 12. pykälän muuttamiseen tarvittava määräenemmistö, 3/4 annetuista äänistä, ehdotetaan poistettavaksi. Lisätiedot: Lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. (09) 6868 8380 Huhtamäki Oyj Juha Salonen Markku Pietinen lakiasiainjohtaja viestintäjohtaja ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/17/20010917BIT00230/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/17/20010917BIT00230/bit0001.pdf

Yrityksestä

Huhtamäki on yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Kuluttajapakkauksiin erikoistuneella yrityksellä on 17 000 työntekijää yli 30 maassa ja liikevaihto noin 15 miljardia markkaa. Emoyhtiö, Huhtamäki Oyj, on listattu Helsingin pörssissä.